وظایف مدیران

وظایف یک مدیر یا POSDCoRB

گیولیک و ارویک[۱] که از آنان به عنوان دانشمندان علوم اجتماعی یاد می‌شود و پژوهشهای ارزنده‌ای را درباره علم اداره انجام دادند، در سال ۱۹۳۷ با مدنظر قرار دادن اصول ۱۴گانه مدیریت از هنری فایول، ۷ کارکرد مدیران را تشریح نمودند. به عبارت دیگر از نظر آنان، فعالیت‌ها و اقدامات مدیران ارشد اجرایی را می‌توان در ۷ طبقه، دسته بندی نمود. آنها با ترکیب نمودن حروف اول واژگانی که به این وظایف اشاره داشتند، عبارت POSDCORB را خلق نمودند.

۷ وظیفه اصلی مدیران

ارویک و گیولیک مهم‌ترین کارکردهای مدیران را به ۷ دسته زیر تقسیم نمودند:

برنامه‌ریزی (Planning)

مدیران باید نخست اهدافی را برای سازمان تحت مدیریتشان تعیین و سپس روش‌ها و راهبردهایی را برای تحقق آنها پیش‌بینی و مشخص نمایند.

سازماندهی (Organizing)

برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده لازم است تا کارهای مدنظر را مشخص و تقسیم نمود. آنگاه ساختار رسمی را برای زنجیره فرماندهی و نیز انجام آن وظایف تعیین نمود.

کارگزینی (Staffing)

برای انجام کارها نیاز به استخدام، آموزش، نگهداری و جبران خدمات کارکنانی است که باید شرایط احراز آن کارها را داشته باشند.

هدایت (Directing)

به منظور اطمینان از درستی اقداماتی که در سازمان انجام می‌شود، باید تصمیماتی را اخذ نمود، خط‌مشی‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را تعیین نمود تا اهداف مدنظر طبق برنامه‌ریزی قبلی صورت گیرد.

هماهنگی (Coordinating)

برای ایجاد هم‌افزایی و افزایش کارایی فعالیت‌هایی که به اقدامات کوچکتری تقسیم شده‌اند باید هماهنگی‌های لازم را صورتبندی و اجرایی نمود.

گزارش دهی (Reporting)

گزارش دهی برای نظارت از عملکرد کارکنان و فعالیت‌های سازمان ضروری بوده و مدیران نیز برای انجام کارهای اصلاحی باید اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص سازمان و بالاخص کار پرسنل را با ایشان به اشتراک بگذارند.

بودجه بندی (Budgeting)

هر برنامه‌ای یا انجام کاری نیازمند تعیین پیش‌بینی‌های مالی، بودجه‌ریزی و درنهایت کنترل و پاسخگویی در برابر هزینه‌کرد آن برنامه‌ها خواهد بود.


[۱] Luther Gulick and Lyndall Urwick

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top