آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره‌های آموزشی

برای برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت خصوصی با من در تماس باشید

هم برای توسعه فردیتان و هم برای کار و کسبتان دوره‌های عملی دارم که‌ با کمک آنها، می‌توانید خود و کسب‌وکارتان را رشد و توسعه دهید!

دوره‌های توسعه فردی


آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی فنون متقاعدسازی

در این دوره به شما یاد می‌دهد که چگونه از قدرت کلام خود برای متقاعدسازی دیگران استفاده کنید تا به خواسته‌هایتان عمل کنند.

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی فنون ایده‌پردازی

در این دوره می‌توانید ذهن خود را پرورش داده و به خلاق‌ترین فرد در حوزه تخصصی خودتان تبدیل شوید.

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی راه‌های تصمیم‌گیری

این دوره راههایی را به شما آموزش می‌دهد که بتوانید مسائل مربوط به خود و کسب و کار خود را به آسانی حل کنید.

دوره‌های ویژه کسب‌وکار


آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌وکار

در این دوره به شما یاد می‌دهد که چگونه از قدرت کلام خود برای متقاعدسازی دیگران استفاده کنید تا به خواسته‌هایتان عمل کنند.

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی برندسازی

در این دوره می‌توانید ذهن خود را پرورش داده و به خلاق‌ترین فرد در حوزه تخصصی خودتان تبدیل شوید.

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی تبلیغات

این دوره راههایی را به شما آموزش می‌دهد که بتوانید مسائل مربوط به خود و کسب و کار خود را به آسانی حل کنید.

دوره‌های ویژه تخصصی


آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی تحقیقات

این دوره به شما یاد می‌دهد که چگونه یک مساله را پیدا و برای پاسخ به آن، داده‌های مناسب گردآوری و تحلیل کنید.

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی تحلیل خط مشی

در این دوره می‌توانید با سیاست، خط مشی گذاری و چگونگی تحلیل آن آشنا شده و برای پیشبرد منافع عمومی اقدام کنید.

Rate this page

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top