مدل ZMOT از گوگل و کاربرد آن در تبلیغات دیجیتال

مدل لحظه صفر حقیقت، مدلی است که توسط گوگل برای تدوین راهبرد بازاریابی تبلیغات براساس رویکرد جدید به سفر مشتریان برای خرید محصولات یا دریافت خدمات پیشنهاد شده است. این مدل در عین سادگی نسبت به مدل سنتی سفر مشتریان…

مزیت‌های رقابتی از پورتر

منظور از استراتژی رقابتی در مدل مزیت رقابتی از مایکل پورتر، اقدامی تهاجمی یا تدافعی است که یک شرکت به منظور ایجاد یک موقعیت قابل دفاع در یک صنعت خاص به کار می‌گیرد تا بتواند به طور اثربخشی با نیروهای…

شاخص خلق ارزش یا VCI

روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد سازمانی دیگر در اقتصاد امروز کافی نیستند و کارایی خود را از دست داده‌اند. امروزه قیمت سهام کمتر و کمتر توسط سود یا منبع دارایی تعیین می‌شود. ارزش آفرینی در شرکت‌های امروزی به طور فزاینده‌ای در…

نقشه استراتژی از کاپلان و نورتون

کاپلان و نورتون در کتاب خود در سال ۲۰۰۱ به نام سازمان استراتژی-محور، کارت امتیازی متوازن خود را که در سال ۱۹۹۲ در مجله بازرگانی هاروارد به عنوان یک سیستم سنجش عملکرد معرفی نمودند را به یک سیستم مدیریت راهبردی…

مدل دلتا یا مثلث راهبردی سازمانی توسعه یافته

دین وایلد به همراه برخی از اعضای شرکت دین و شرکا و آرنولد هکس از دانشکده مدیریت ام آی تی، با ملاحظه این روندها، چارچوب های مزیت رقابتی و زنجیره ارزش پورتر را با دیدگاه مبتنی بر منابع ادغام نموده…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top