تاریخ مهم است چون هویت، ارزش‌ها، دیدگاه‌ها، مسائل، تجارب، راه‌حل‌ها و ارتباط میان آنها در آن نهفته است. در این صفحه قصد دارم با استفاده از دانشنامه ویکیپدیا با تمرکز بر مهم‌ترین کشفیات، اختراعات، نظریه‌های علمی، رویدادهای جهانی، مشاهیر با تمرکز در ایران به مقایسه تطبیقی آن بپردازم. دقیقا مطمئن نیستم که این کار چه ثمره مشهودی خواهد داشت اما فکر می‌کنم به من و علاقه مندان به تاریخ سرگذشت تمدن‌ها به خصوص تمدن ایرانی کمک خواهد کرد تا حافظه تاریخی خود را تقویت کنیم و بدانیم در کجا ایستاده‌ایم! گفتنی است این برگه همواره در حال به روزرسانی خواهد بود و کمک شما برای تکمیل آن به خصوص برای فهرست نمودن رخدادهای مهم در دنیا و تدقیق آن بسیار ضروری است.

هرکس گذشته را زیر نگین داشته باشد، زمام آینده را در دست می‌گیرد؛ هرکس حال را زیر نگین داشته باشد، زمام گذشته را در دست می‌گیرد.

اورول، ۱۳۶۱، ص ۴۵
سال میلادیسال خورشیدی مهم‌ترین کشفیات، اختراعات و نظریات علمی مهم‌ترین رویدادهای جهانینظام سیاسی حاکم در ایرانمهم‌ترین رویدادهای سیاسی در ایراننام‌آورترین مشاهیر ایرانینام‌آورترین مشاهیر خارجی
۳۰۰۰-۳۶۲۱-آراتا
۲۹۸۰-۳۶۰۱- آراتا
۲۹۶۰-۳۵۸۱- آراتا
۲۹۴۰-۳۵۶۱- آراتا
۲۹۲۰-۳۵۴۱- آراتا
۲۹۰۰-۳۵۲۱- آراتا
۲۸۸۰-۳۵۰۱- آراتا
۲۸۶۰-۳۴۸۱-آراتا
۲۸۴۰-۳۴۶۱- آراتا
۲۸۲۰-۳۴۴۱- آراتا
۲۸۰۰-۳۴۲۱- آراتا
۲۷۸۰-۳۴۰۱- آراتا
۲۷۶۰-۳۳۸۱- آراتا
۲۷۴۰-۳۳۶۱- آراتا
۲۷۲۰-۳۳۴۱- آراتا
۲۷۰۰-۳۳۲۱-ایلام
۲۶۸۰-۳۳۰۱- ایلام
۲۶۶۰-۳۲۸۱- ایلام
۲۶۴۰-۳۲۶۱- ایلام
۲۶۲۰-۳۲۴۱- ایلام
۲۶۰۰-۳۲۲۱- ایلام
۲۵۸۰-۳۲۰۱- ایلام
۲۵۶۰-۳۱۸۱- ایلام
۲۵۴۰-۳۱۶۱- ایلام
۲۵۲۰-۳۱۴۱- ایلام
۲۵۰۰-۳۱۲۱- ایلام
۲۴۸۰-۳۱۰۱- ایلام
۲۴۶۰-۳۰۸۱- ایلام
۲۴۴۰-۳۰۶۱- ایلام
۲۴۲۰-۳۰۴۱- ایلام
۲۴۰۰-۳۰۲۱- ایلام
۲۳۸۰-۳۰۰۱- ایلام
۲۳۶۰-۲۹۸۱- ایلام
۲۳۴۰-۲۹۶۱- ایلام
۲۳۲۰-۲۹۴۱- ایلام
۲۳۰۰-۲۹۲۱- ایلام
۲۲۸۰-۲۹۰۱- ایلام
۲۲۶۰-۲۸۸۱- ایلام
۲۲۴۰-۲۸۶۱- ایلام
۲۲۲۰-۲۸۴۱-ایلام
۲۲۰۰-۲۸۲۱- ایلام
۲۱۸۰-۲۸۰۱- ایلام
۲۱۶۰-۲۷۸۱- ایلام
۲۱۴۰-۲۷۶۱- ایلام
۲۱۲۰-۲۷۴۱- ایلام
۲۱۰۰-۲۷۲۱- ایلام
۲۰۸۰-۲۷۰۱- ایلام
۲۰۶۰-۲۶۸۱- ایلام
۲۰۴۰-۲۶۶۱- ایلام
۲۰۲۰-۲۶۴۱- ایلام
۲۰۰۰-۲۶۲۱- ایلام
۱۹۸۰-۲۶۰۱- ایلام
۱۹۶۰-۲۵۸۱- ایلام
۱۹۴۰-۲۵۶۱- ایلام
۱۹۲۰-۲۵۴۱- ایلام
۱۹۰۰-۲۵۲۱- ایلام
۱۸۸۰-۲۵۰۱- ایلام
۱۸۶۰-۲۴۸۱- ایلام
۱۸۴۰-۲۴۶۱- ایلام
۱۸۲۰-۲۴۴۱- ایلام
۱۸۰۰-۲۴۲۱- ایلام
۱۷۸۰-۲۴۰۱- ایلام
۱۷۶۰-۲۳۸۱- ایلام
۱۷۴۰-۲۳۶۱- ایلام
۱۷۲۰-۲۳۴۱- ایلام
۱۷۰۰-۲۳۲۱- ایلام
۱۶۸۰-۲۳۰۱- ایلام
۱۶۶۰-۲۲۸۱- ایلام
۱۶۴۰-۲۲۶۱- ایلام
۱۶۲۰-۲۲۴۱- ایلام
۱۶۰۰-۲۲۲۱- ایلام
۱۵۸۰-۲۲۰۱- ایلام
۱۵۶۰-۲۱۸۱- ایلام
۱۵۴۰-۲۱۶۱- ایلام
۱۵۲۰-۲۱۴۱- ایلام
۱۵۰۰-۲۱۲۱- ایلام
۱۴۸۰-۲۱۰۱- ایلام
۱۴۶۰-۲۰۸۱- ایلام
۱۴۴۰-۲۰۶۱- ایلام
۱۴۲۰-۲۰۴۱- ایلام
۱۴۰۰-۲۰۲۱-زادروز زرتشت ایلام نخستین دین توحیدی و فراگیر جهان، اشاره به ظهور منجی
۱۳۸۰-۲۰۰۱- ایلام
۱۳۶۰-۱۹۸۱- ایلام
۱۳۴۰-۱۹۶۱- ایلام
۱۳۲۰-۱۹۴۱- ایلام
۱۳۰۰-۱۹۲۱- ایلام
۱۲۸۰-۱۹۰۱- ایلام
۱۲۶۰-۱۸۸۱- ایلام
۱۲۴۰-۱۸۶۱- ایلام
۱۲۲۰-۱۸۴۱- ایلام
۱۲۰۰-۱۸۲۱- ایلام
۱۱۸۰-۱۸۰۱- ایلام
۱۱۶۰-۱۷۸۱- ایلام
۱۱۴۰-۱۷۶۱- ایلام
۱۱۲۰-۱۷۴۱- ایلام
۱۱۰۰-۱۷۲۱- ایلام
۱۰۸۰-۱۷۰۱- ایلام
۱۰۶۰-۱۶۸۱- ایلام
۱۰۴۰-۱۶۶۱- ایلام
۱۰۲۰-۱۶۴۱- ایلام
۱۰۰۰-۱۶۲۱-اختراع الفبای فنیقی ایلام
۹۸۰-۱۶۰۱- ایلام
۹۶۰-۱۵۸۱- ایلام
۹۴۰-۱۵۶۱- ایلام
۹۲۰-۱۵۴۱- ایلام
۹۰۰-۱۵۲۱- ایلام
۸۸۰-۱۵۰۱- ایلام
۸۶۰-۱۴۸۱- ایلام
۸۴۰-۱۴۶۱- ایلام
۸۲۰-۱۴۴۱- ایلام
۸۰۰-۱۴۲۱- ایلام
۷۸۰-۱۴۰۱- ایلام
۷۶۰-۱۳۸۱- ایلام
۷۴۰-۱۳۶۱- ایلام
۷۲۰-۱۳۴۱- ایلام
۷۰۰-۱۳۲۱- ایلام
۶۸۰-۱۳۰۱-مادها
۶۶۰-۱۲۸۱-مادها
۶۴۰-۱۲۶۱-مادها
۶۲۰-۱۲۴۱-مادها
۶۰۰-۱۲۲۱-مادها
۵۸۰-۱۲۰۱-مادها
۵۶۰-۱۱۸۱-مادها
۵۴۰-۱۱۶۱-هخامنشیانشورش داریوش علیه گوماتا، سلطنت کوروش کبیر، فتح لیدیا، فتح بابل، ساخت پاسارگاد
۵۲۰-۱۱۴۱- هخامنشیان
۵۰۰-۱۱۲۱- هخامنشیان ساخت تخت جمشید
۴۸۰-۱۱۰۱- هخامنشیان سلطنت خشایارشا، ساخت بزرگترین ارتش جهان،، فتح آتن و آکروپولیس، اولین قتل پادشاه توسط پسر، نبرد ماراتون، نبرد ترموپیل، نبرد سالامیسسقراط
۴۶۰-۱۰۸۱- هخامنشیان
۴۴۰-۱۰۶۱-ظهور بودا هخامنشیان
۴۲۰-۱۰۴۱- هخامنشیان افلاطون
۴۰۰-۱۰۲۱- هخامنشیان ارسطو
۳۸۰-۱۰۰۱- هخامنشیان
۳۶۰-۹۸۱- هخامنشیان
۳۴۰-۹۶۱-حمله اسکندر سلوکیان
۳۲۰-۹۴۱- سلوکیان
۳۰۰-۹۲۱- سلوکیان
۲۸۰-۹۰۱- سلوکیان
۲۶۰-۸۸۱- سلوکیان
۲۴۰-۸۶۱-اشکانیان
۲۲۰-۸۴۱-اختراع کاغذ اشکانیان
۲۰۰-۸۲۱- اشکانیان
۱۸۰-۸۰۱- اشکانیان
۱۶۰-۷۸۱- اشکانیان
۱۴۰-۷۶۱- اشکانیان
۱۲۰-۷۴۱- اشکانیان
۱۰۰-۷۲۱- اشکانیان
۸۰-۷۰۱- اشکانیان
۶۰-۶۸۱- اشکانیان
۴۰-۶۶۱- اشکانیان
۲۰-۶۴۱- اشکانیان
۰۶۲۱-ولادت عیسی مسیح (ع) اشکانیان
۲۰۶۰۱- اشکانیان
۴۰۵۸۱- اشکانیان
۶۰۵۶۱- اشکانیان
۸۰۵۴۱- اشکانیان
۱۰۰۵۲۱- اشکانیان
۱۲۰۵۰۱- اشکانیان
۱۴۰۴۸۱- اشکانیان
۱۶۰۴۶۱- اشکانیان
۱۸۰۴۴۱- اشکانیان
۲۰۰۴۲۱- اشکانیان
۲۲۰۴۰۱-رسمی شدن دین مسیح در روم اشکانیان سلطنت اردشیر بابکان، ظهور آیین مانی، گرویدن ارمنستان به مسحیت
۲۴۰۳۸۱-ساسانیان
۲۶۰۳۶۱- ساسانیان
۲۸۰۳۴۱- ساسانیان
۳۰۰۳۲۱- ساسانیان
۳۲۰۳۰۱- ساسانیان
۳۴۰۲۸۱- ساسانیان
۳۶۰۲۶۱- ساسانیان
۳۸۰۲۴۱- ساسانیان
۴۰۰۲۲۱- ساسانیان
۴۲۰۲۰۱- ساسانیان
۴۴۰۱۸۱- ساسانیان
۴۶۰۱۶۱- ساسانیان
۴۸۰۱۴۱- ساسانیان
۵۰۰۱۲۱- ساسانیان
۵۲۰۱۰۱- ساسانیان
۵۴۰۸۱- ساسانیان
۵۶۰۶۱-ولادت حضرت محمد (ص) ساسانیان
۵۸۰۴۱- ساسانیان
۶۰۰۲۱- ساسانیان
۶۲۰۱-هجرت حضرت محمد (ص) ساسانیان
۶۴۰۱۹ایجاد امت اسلام در عربستان خلفای راشدین
۶۶۰۳۹خلفای راشدین
۶۸۰۵۹خلفای اموی
۷۰۰۷۹ خلفای اموی
۷۲۰۹۹ خلفای اموی
۷۴۰۱۱۹ خلفای اموی
۷۶۰۱۳۹
۷۸۰۱۵۹
۸۰۰۱۷۹
۸۲۰۱۹۹طاهریانجنگ انزن
۸۴۰۲۱۹طاهریان
۸۶۰۲۳۹طاهریان
۸۸۰۲۵۹سامانیان، صفاریان
۹۰۰۲۷۹اختراع باروتسامانیان
۹۲۰۲۹۹ سامانیان، زیاریان
۹۴۰۳۱۹ سامانیان، زیاریان، بوییان
۹۶۰۳۳۹ سامانیان، زیاریان، بوییان سلطنت شاه عباس
۹۸۰۳۵۹ سامانیان، زیاریان، بوییان
۱۰۰۰۳۷۹زیاریان، بوییان
۱۰۲۰۳۹۹زیاریان، بوییان
۱۰۴۰۴۱۹زیاریان، غزنویان، سلجوقیان
۱۰۶۰۴۳۹زیاریان، سلجوقیانسلطنت شاه سلطان حسین
۱۰۸۰۴۵۹آغاز جنگ‌های صلیبیسلجوقیان، خوارزمشاهیان
۱۱۰۰۴۷۹ سلجوقیان، خوارزمشاهیان
۱۱۲۰۴۹۹ سلجوقیان، خوارزمشاهیان
۱۱۴۰۵۱۹ سلجوقیان، خوارزمشاهیان
۱۱۶۰۵۳۹ سلجوقیان، خوارزمشاهیان
۱۱۸۰۵۵۹ سلجوقیان، خوارزمشاهیان
۱۲۰۰۵۷۹اختراع قطب نما
۱۲۲۰۵۹۹
۱۲۴۰۶۱۹ایلخانیان
۱۲۶۰۶۳۹ ایلخانیان
۱۲۸۰۶۵۹ ایلخانیان
۱۳۰۰۶۷۹ ایلخانیان
۱۳۲۰۶۹۹آغاز جنگ صدساله انگلستان و فرانسه ایلخانیان
۱۳۴۰۷۱۹ ایلخانیان
۱۳۶۰۷۳۹تیموریان
۱۳۸۰۷۵۹تیموریان، آق‌قویونلو، قراقویونلو
۱۴۰۰۷۷۹ تیموریان، آق‌قویونلو، قراقویونلو
۱۴۲۰۷۹۹ تیموریان، آق‌قویونلو، قراقویونلو
۱۴۴۰۸۱۹اختراع دستگاه چاپسقوط قسطنطنیه تیموریان، آق‌قویونلو، قراقویونلو
۱۴۶۰۸۳۹ تیموریان، آق‌قویونلو، قراقویونلو
۱۴۸۰۸۵۹کشف قاره امریکاتیموریان، آق‌قویونلو
۱۵۰۰۸۷۹صفویان
۱۵۲۰۸۹۹آغاز شیوع آبله صفویان
۱۵۴۰۹۱۹نظریه خورشید مرکزی صفویان
۱۵۶۰۹۳۹جنگ لپانتو صفویان گالیله
۱۵۸۰۹۵۹ صفویان
۱۶۰۰۹۷۹ صفویان
۱۶۲۰۹۹۹ صفویان
۱۶۴۰۱۰۱۹ صفویان
۱۶۶۰۱۰۳۹ صفویان
۱۶۸۰۱۰۵۹ صفویان
۱۷۰۰۱۰۷۹اختراع ماشین بخارجنگ پلتاوا صفویان
۱۷۲۰۱۰۹۹صفویهحمله افغان به ایران
۱۷۴۰۱۱۱۹اختراع شِشَکانآغاز جنگ هفت ساله اروپا، جنگ کالدونافشاریان
۱۷۶۰۱۱۳۹نظریه اکسیژنی احتراقجنگ استفلال امریکازندیان
۱۷۸۰۱۱۵۹اختراع واکسنزندیان
۱۸۰۰۱۱۷۹جنگ اولم، جنگ واترلوقاجاریانپیمان گلستانکارل مارکس
۱۸۲۰۱۱۹۹اختراع تلگراف قاجاریان سلطنت محمدمیرزا، پیمان ترکمنچای
۱۸۴۰۱۲۱۹نظریه تکامل، اختراع یخچال، کشف داروی بیهوشی، فولادسازی صنعتینبرد کریمه قاجاریان
۱۸۶۰۱۲۳۹اختراع تلفن، اختراع برق، پاستوریزه کردنجنگ انفصال امریکا، شیوع وبا قاجاریان قتل امیرکبیرگاندی، ماکس وبر
۱۸۸۰۱۲۵۹اختراع اتوموبیل، اختراع رادیو، اختراع سیستم فاضلابجنگ پیکار میوند، جنگ چین و ژاپن، جنگ امریکا و اسپانیا، آنفلونزای روسی قاجاریان مائو تسه‌تونگ
۱۹۰۰۱۲۷۹نظریه کوانتومی، نظریه نسبیت انیشتین، نظریه صفحات تکتونیک، اختراع هواپیما، اختراع دستگاه تهویه هواجنگ جهانی اول، جنگ روسیه و ژاپن قاجاریان انقلاب مشروطه، شکست قرارداد ۱۹۱۹، به توپ بستن مجلس، قحطی بزرگ ایران
۱۹۲۰۱۲۹۹کشف پنیسیلین، اختراع تلویزیون، فن پرتاب موشک، شکافت هسته‌ایجنگ جهانی دومپهلویکودتای ۱۲۹۹، سلطنت رضاشاه، تغییر نام پرشیا به ایران، کودتای ۱۳۳۲مارتین لوتر کینگ
۱۹۴۰۱۳۱۹اختراع ترانزیستور، اختراع کامپیوتر، نظریه بازی‌هاجنگ کره، جنگ ویتنام، آنفلونزای آسیایی پهلوی ملی شدن نفت
۱۹۶۰۱۳۳۹اختراع اینترنت، اختراع قرصجنگ شوروی در افغانستان پهلوی قیام ۱۵ خرداد، انقلاب سفید، انقلاب اسلامی
۱۹۸۰۱۳۵۹سقوط دیوار برلین، انحلال شوروی، حمله امریکا به عراق، شیوع ایدز جمهوری اسلامیجنگ تحمیلی
۲۰۰۰۱۳۷۹۱۱ ستامپر و حمله امریکا به افعانستان، ظهور داعش، جنگ داخلی سوریه، جنگ داخلی یمن، اپیدمی ویروس کرونا جمهوری اسلامی برجام و لغو آن
۲۰۲۰۱۳۹۹ جمهوری اسلامی
Rate this page

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top