آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

آموزش مهارت و فنون متقاعدسازی

درباره دوره آموزشی فنون متقاعدسازی

مهارت متقاعدسازی یکی از توانایی‌های بالقوه‌ی بشر است. خواه ناخواه همواره در حال به‌کارگیری آن هستیم؛ یا درحال متقاعد کردن دیگران هستیم یا برعکس. مهارت متقاعدسازی مانند سایر استعدادها ظرفیت بی نهایتی دارد که نه مکان می‌شناسد و نه زمان. این مهارت با آموزش و توسعه می‌تواند به توانایی بالفعل فرد تبدیل شده و از آن برای رسیدن به اهداف و بهبود حال خود و دیگران بهره گیرد.
البته مهارت متقاعدسازی می‌تواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی، برای اهداف کوچک و بزرگ در سطح جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
مهارت متقاعدسازی در چهارچوب ارتباطات انسانی رخ می‌دهد و طیف وسیعی از کاربردها را شامل می‌شود. از گذشته تا به امروز بر اهمیت این مهارت افزوده شده است به گونه ای که می‌تواند سرنوشت هر جاندار و بی جانی را رقم بزند. موارد ذیل نمونه‌هایی از مهارت متقاعدسازی است:

  • متقاعدکردن نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی جهت جلوگیری از کشتار حیوانات در حال انقراض
  • متقاعد کردن نمایندگان دولت برای جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی
  • متقاعد کردن کارفرما برای درخواست حقوق بیشتر
  • متقاعد کردن پدر برای برگزاری مهمانی
  • و …

امروزه آموزش و یادگیری مهارت متقاعدسازی به دانشجویان رشته مدیریت، سیاستمداران، خبرگان فروش و کارآفرینان یکی از نیازمندی‌های شغلی آنان بوده که آنان را در ایفای هرچه بهتر فعالیت خود یاری می‌کند.


رئوس مطالب دوره


آنچه پس از گذراندن دوره متقاعدسازی فراخواهید گرفت

هفته

۱

متقاعدسازی چیست و چه چیزهایی نیست!

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش تعاریفی از متقاعدسازی مرور می شود و تفاوت آنها با مفاهیمی مثل قدرت، نفوذ، کسب توافق، فریبکاری، پروپاگاندا ارائه خواهد شد.


هفته

۲

نظریه‌ها و مدل‌های متقاعدسازی

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش مروری از مهم ترین نظریه ها و مدل های علمی و کاربردی در مدیریت آشنا می شوید تا بدانید متقاعد کردن دیگران چگونه و با چه مکانیزمی انجام می‌شود


هفته

۳

مهارتهای لازم برای متقاعد کردن دیگران

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش ضمن معرفی مهم ترین مهارت و خصوصیات لازم برای متقاعدکردن دیگران، روش های توسعه و افزایش آنها نیز به شما آموزش داده می شود


هفته

۴

روش‌های ارتباطی متقاعدسازی

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش مروری بر مهم ترین روش های ارتباطی جهت متقاعد کردن دیگران شامل زبان بدن، لحن، کلام و واژگان ارائه خواهد شد


هفته

۵

فنون متقاعدسازی در همه شرایط

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش مروری از مهم ترین فنون متقاعدسازی و ارتباط آنها با روش، نظریه و علم تاثیرگذاری و نفوذ بر دیگران ارائه خواهد شد.


فنون متقاعدسازی


آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

خونسردی

اولین اصل برای حفظ هرگونه ارتباطی

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

سردرگمی

اولین اصل برای حفظ هرگونه ارتباطی

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

درب رو به صورت

اولین اصل برای حفظ هرگونه ارتباطی

Rate this page

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top