نهادها و سازمان‌های مهم داخلی و خارجی

پایگاه‌های داده، آمار و اطلاعات

پایگاه‌های اطلاعات علمی

مجلات و نشریه‌های علمی

مجلات داخلی مدیریت دولتی و خط مشی عمومی


فصلنامه نگاه ایرانی امور خارجی

فصلنامه علمی امنیت ملی

دو فصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری

نشریه پژوهش های راهبردی سیاست

پژوهشنامه علوم سیاسی

جستارهای سیاسی معاصر

نشریه علمی دانش سیاسی

نشریه دولت پژوهی

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی

فصلنامه سیاست

فصلنامه سیاستگذاری عمومی

فصلنامه مطالعات راهبردی

فصلنامه مطالعات ملی

آینده پژوهی ایران

دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی

مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی

پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

فصلنامه توسعه اجتماعی

فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی

مدیریت دولتی

مدیریت سازمان‌های دولتی

فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان

سیاست علم و فناوری

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی

وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها

کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تماس با آرین


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top