آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

کتابخانه

مهم‌ترین دارایی ما انسانها، زمان است و چه خوب که با خواندن کتاب های سودمندتر، زمان خود را برای انجام کارهایی صرف کنیم که دوست داریم؛ لذا از شما عزیزان تقاضا دارم تا اگر کتابی را در حوزه خط مشی و اداره امور عمومی، کسب و کار، بازاریابی و تبلیغات مناسب/نامناسب می دانید، با بنده در ارتباط باشید.

بازاریابی، برندینگ و تبلیغات

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

اصول بازارایابی

کاتلر و آرمسترانگ

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب مدیریت راهبردی برند از کلر

مدیریت راهبردی برند

کلر

کتاب بازاریابی دیجیتال چفی

بازاریابی دیجیتال

چفی و الیس-چادویک

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

راهنمای ضروری برای برنامه‌ریزی بازاریابی

بورک‌وود

کتاب بازاریابی خیابانی

بازاریابی خیابانی

ساست

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

تبلیغات بدون نوشته

دزمیک

کتاب چگونه به ایده ها برسیم

چگونه به ایده‌ها برسیم

فاستر

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

زاگ

نیومایر

مدیریت دولتی و خط مشی عمومی

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

نظریه سازمان و مدیریت کسب و کار

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

کتاب تست

تبلیغات: مفهوم و نوشته

جرج فلتون

Rate this page

2 thoughts on “معرفی کتاب و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top