ترندسایتس یا خطوط مترویی طراحی و توسعه برند

در این نگاشت، قصد دارم درباره چارچوب ترندسایتس یا آنچه که به عنوان خطوط مترویی طراحی و توسعه برند در ایران شناخته می‌شود، صحبت کنم؛ مسیری که به مدیران برند و بازاریابی کمک می‌کند تا شناخت مناسبی از مخاطبان هدف…

تعریف، معنا و کاربرد واژه‌های برند، لوگو و مارک

واژه‌، ابزاری است ساخت بشر که به او کمک می‌کند تا بتواند درباره مفاهیم با دیگران صحبت کند. در بازار و صنعت تبلیغات در ایران، از همان ابتدا با واژه‌هایی نظیر برند، لوگو، مارک مواجه می‌شویم که ممکن است استفاده…

سلسله واقعیت‌هایی که در عرصه سیاست و خط مشی گذاری وجود دارد

عرصه سیاست و خط مشی گذاری عمومی، عرصه پیچیده، چندگانه، چند لایه و چند پهلویی است. حتی همین واژگان هم نمی‌تواند به خوبی وجوه آن را بر ما روشن کنند. اما به هر ترتیب واقعیت‌هایی برای سیاست ورزی و خط…

سه نکته اساسی پیش از ارسال مقاله به هر نشریه یا ژورنال علمی به همراه کاربرگ داوری مقالات از امرالد

اگر بخش درباره آرین را خوانده باشید، می‌دانید که چندسالی مفتخرم به این که نشریه بین المللی و به اصطلاح با سطح کیفی یک در حوزه تاب‌آوری، مقالاتی را جهت داوری و ارزیابی برای بنده ارسال می‌کند. به صورت کلی…

تحلیل سیاست امنیت اقتصادی؛ مثالی برای تحلیل خط مشی عمومی

در این نگاشت تلاش می شود تا با استفاده از مدل تحلیل خط‌مشی دان (۲۰۱۲) گام های اصلی در تحلیل خط مشی شامل ۱- صورتبندی مشکل عمومی، ۲- پیش بینی بروندادهای مورد انتظار، ۳- تجویز خط مشی مرجح، ۴- پایش…

مدل ZMOT از گوگل و کاربرد آن در تبلیغات دیجیتال

مدل لحظه صفر حقیقت، مدلی است که توسط گوگل برای تدوین راهبرد بازاریابی تبلیغات براساس رویکرد جدید به سفر مشتریان برای خرید محصولات یا دریافت خدمات پیشنهاد شده است. این مدل در عین سادگی نسبت به مدل سنتی سفر مشتریان…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top