ماتریس آنسوف

شبکه محصول/بازار آنسوف

شبکه محصول/بازار از ایگور آنسوف (Igor Ansoff)، مدل مفیدی برای تعیین راهبرد (استراتژی) با توجه به فرصت‌های رشد کسب‌وکار است. این مدل از دو بعد تشکیل شده است: محصول‌ها و بازارها. بر اساس این دو بعد، ۴ راهبرد رشد می تواند شکل بگیرد: نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، تنوع بخشی

محصول‌ها
فعلی جدید
بازارها فعلی نفوذ در بازار توسعه محصول
جدید توسعه بازار تنوع بخشی

شکل ۱. ماتریس آنسوف

 • نفوذ در بازار (Market Penetration): تمرکز این راهبرد مبتنی بر تبدیل مشتریان تصادفی (Incident Clients) به مشتریان عادی (Regular) و تبدیل مشتریان عادی به مشتریان قوی (Heavy) است. سامانه (سیستم) های معمول برای اجرا این راهبرد شامل تخفیف بر حجم خرید، کارتهای جایزه دار (Bonus)، و مدیریت روابط با مشتریان است.
 • توسعه بازار (Market Development): این راهبرد اغلب مبتنی بر تلاش برای اغوای مشتریان برای دور کردن از رقبا یا معرفی محصولات موجود در بازارهای خارجی و یا معرفی برندهای جدید در بازار است.
 • توسعه محصول (Product Development): در این راهبرد، شرکت ها تلاش می کنند تا محصولات دیگرشان مثل لوازم جانبی و فرعی دیگر یا حتی محصولات کاملا جدید خود را به مشتریان عادی بفروشند. در به کارگیری این راهبرد، کانال های موجود ارتباطات بسیار تسهیل گر هستند.
 • تنوع بخشی (Diversification): این راهبرد بسیار مخاطره آمیزتر از سایر راهبردها است و بهتر است ارتباط ویژه ای برای توضیح اینکه چرا شرکت به بازار جدید با محصول‌ها جدید وارد خواهد شد، داشته باشد. این راهبرد خود می تواند به ۴ نوع طبقه بندی شود:
  • تنوع بخشی افقی: ارائه محصولات جدید در بازار فعلی
  • تنوع بخشی عمودی: ورود به بخش تامین کنندگان شرکت یا کسب و کار مشتریان
  • تنوع بخشی هم مرکز (Concentric): ارائه محصولات جدیدی که بسیار مرتبط به محصولات فعلی شرکت در بازار جدید است
  • تنوع بخشی ناهمگون (Conglomerate): ارائه محصول جدید در بازار جدید
Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top