مجسمه چنگیزخان

گلستان سعدی در عصر مغول نوشته شد

یک. به تاریخ تولد و وفات مشاهیر ایرانی زیر دقت کنید (همه موارد به صورت هجری قمری هستند):

سعدی (۶۰۶ – ۶۹۰)؛ مولوی (۶۰۴-۶۷۲)؛ فخرالدین عراقی (۶۱۰-۶۸۸)

دو. به تاریخ حمله مغول به ایران که جانگذازترین رخداد تاریخی برای ایران است نیز دقت کنید:

حمله مغول به ایران (۶۱۶ – ۶۵۶)

سه. همه ما می دانیم که ایران امروز، تحریم است؛ اوضاع اقتصادی هرلحظه بدتر از دیروز است؛ ناامیدی نسبت به بهبود وضع موجود رو به افزایش است.

چهار. هرچقدر فکرمی کنم، می خوانم، می شنوم، و مقایسه می کنم بنظر نمی آید که حتی قدرت نیروهای مخاصم به اندازه مغول‌ها باشد.

پنج. بعد از شکست خوارزمشاهیان توسط مغول‌ها، حکومت ایلخانان از سال ۶۵۴ تا ۷۵۰ ه‍.ق ادامه یافت.

شش. نام مشاهیر، دانشمندان و میراث تاریخی به جاگذاشته ایشان و مردم زمانه برای ما را در آن دوران جست وجو کنید.

هفت. شما چه فکر می‌کنید؟ نقش، جایگاه و مسئولیت ما نسبت به وضع موجود چیست؟

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top