تحلیل بازاریابی

مدل ۷P

اولین بار جروم مک کارتی (Jerome McCarthy) در سال ۱۹۶۰، آمیخته بازاریابی شامل ۴ بخش اصلی محصول (Product)، قیمت (Price)، مکان (Place)، و ترویج (Promotion) را برای شکل گیری و پیاده سازی راهبردهای بازاریابی ارائه نمود. بعد از محبوبیت یافتن مدل او برای راهبردنویسی در حوزه بازاریابی، افراد مختلفی سعی در توسعه آن نمودند. امروزه سه متغیر دیگر شامل افراد (People)، فرایند (Process)، شواهد فیزیکی (Physical evidence) برای تکمیل مدل مذکور به آن اضافه شدند که در مجموع ۷P را تشکیل داده اند.

جدول زیر، مهم ترین عناصر مربوط به هفت آمیخته بازاریابی را در دنیای دیجیتال نشان می دهد:

محصولقیمتمکانترویجافرادفرایندشواهد فیزیکی
 • کیفیت
 • تصویر
 • برندینگ
 • خصوصیات
 • انواع
 • آمیخته
 • حمایت
 • خدمات مشتری
 • مورد استفاده
 • دسترسی
 • ضمانت نامه‌ها
 • جایگاه
 • لیست
 • تخفیف‌ها
 • اعتبار
 • روش های پرداخت
 • عناصر رایگان و ارزش افزوده‌ها
 • کانال های تجاری
 • حمایت از فروش
 • تعداد کانالها
 • کانالهای بخشی بندی شده
 • ارتباطات بازاریابی
 • ترویج شخصی
 • ترویج فروش
 • روابط عمومی
 • برندینگ
 • بازاریابی مستقیم
 • کارشناسان فروش
 • کارشناسان ارتباط با مشتریان
 • استخدام
 • فرهنگ
 • آموزش و مهارتها
 • پاداش
 • نوع تمرکز بر مشتریان
 • هدایت کسب و کار
 • پشتیبانی از فناوری اطلاعات
 • خصوصیات طرح
 • تحقیق و توسعه
 • تجربه تماس کارکنان فروش
 • بسته بندی محصول
 • تجربه آنلاین
Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top