پیشرفت اعجاب انگیز ژاپن

ما قرار نیست ژاپن شویم

زمانی که در جست وجوی موضوعی برای انجام رساله خود در مقطع کارشناسی ارشد بودم، توجهم به موضوع «رقابت‌پذیری» در مقیاس شهرها و کشورها جلب شد. بعد از کمی جست و جوی اینترنتی و مطالعه، تصمیم گرفتم تا با برخی از مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مصاحبه اولیه انجام دهم. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر قورچی با توجه به رشته تخصصیشان از عبارت «کدهای ژئوپولیتیکی» صحبت کردند و بحث را به جمله ای خاتمه دادند با این مضمون که «ما قرار نیست ژاپن شویم». جمله ایشان مثل ضربه وایلدر (۱) به سرم شد و باعث شد تا موضوع دیگری را انتخاب کنم. بله ایشان درست می گفت، ما قرار نیست نه ژاپن، نه آلمان و نه حتی ترکیه شویم؛ پس مقایسه خط مشی ها و برنامه های کشور با سایر کشورها بی معناست. ما می دانیم که اگر خواستار تحلیل (۲) و ارزیابی خط مشی ها هستیم، باید به اهداف و برنامه های تعیین شده آن رجوع کنیم که همه خط مشی ها در واقع برنامه های پایین دستی و در ذیل اهداف و برنامه های تعیین شده در سیاست های کلی هستند که بالاترین آن همان قانون اساسی کشور است.

بنابراین اگر به دنبال یافتن پاسخ صریح و روشنی برای سوالات اساسی خود پیرامون سیاست، حکمرانی، حکومت و نظام اداری و سیاسی هستید، تنها کافی است قانون اساسی کشور را مرور کنید (۳). قانون اساسی می تواند به پرسشهایی نظیر، پرسش های ذیل که در ذهن من بودند، پاسخ دهد:

  • هدف حکومت جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  • جامعه ایران از گذشته خود چه درسی گرفته است و چه خواسته و دغدغه ای دارد؟
  • با چه معیارهایی می توان فعالیت های حکومت و دولت را ارزیابی نمود؟
  • رابطه بین حکومت و ملت در عرصه مدیریتی، سیاسی و حقوقی چگونه است؟
  • سیاست های کلی، خط مشی ها، قوانین و مقررات در عرصه های مختلف باید متنی بر چه اصولی باشند؟
  • رسالت دانشجویان رشته مدیریت دولتی و خط مشی عمومی در ایران چیست و به چه دانشی برای تحقق رسالت خود مجهز باشند؟
  1. وایلدر، بوکسور معروف امریکایی که گویا سنگیترین ضربه راست را در میان اهل فن دارد
  2. تحلیل دو رویکرد گذشته نگر و آینده نگر دارد: گذشته نگر همان تجزیه و تحلیل معنا می دهد و آینده نگر به پیشنهاد خط مشی معطوف است
  3.  آقای دکتر تسلیمی بسیار بر مطالعه قانون اساسی کشور برای دانشجویان خط مشی عمومی تاکید می کردند

من که پاسخ سوالاتم را از مطالعه قانونی اساسی گرفتم و البته نظری هم ابراز نمی کنم؛ اما خیلی خوشحال می شوم نظر شما را بشنوم.

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top