مقالات

مهم ترین و اصلی ترین مقالات مدیریت دولتی

PAR_Banner

مهم ترین و اصلی ترین مقالاتی که طبق انتخاب  ASPA مبانی اصلی مجموعه مطالعات رشته مدیریت دولتی را تشکیل میدهند را که از آن بنام «Foundations of Public Administration Series» یاد می شود، توسط بهترین خبرگان این رشته در ۲۰ حوزه مطالعاتی نگاشته شده است که به شدت به  مطالعه این مقالات  تاکید و توصیه شده است. لازم به ذکر است که هرکدام از این مقالات خود دارای سیلابس درسی است که می تواند به درک بهتر موضوع یاده  شده، کمک شایانی کند. در ادامه مطلب را می توانید مقالات، رفرنس ها و سیلابس آن را در جدول زیر مشاهده و دانلود نمایید.

 

Title Authors Article References Syllabus
Human Resource Management Patricia Ingraham and Nadia Rubaii-Barrett Click Here Click Here Click Here
Public Administration History Jos Raadschelders Click Here Click Here Click Here
Managing the Federal
Executive Branch
James Pfiffner and Mary Boardman Click Here Click Here Click Here
Ethics in the Public Service Louis Gawthrop Click Here Click Here Click Here
American Federalism, Intergovernmental Relations and
Intergovernmental Management
Carl Stenberg
Deil Wright and Chung-Lae-Cho
Click Here Click Here Click Here
Administrative Behavior and
Organization
Robert Denhardt,
Margaretha Warnicke and
Ljubinka Andonoska
Click Here Click Here Click Here
Administrative Communications James Garnett  Click Here  Click Here  Click Here
Administrative Law David Rosenbloom
and Helena Rene
 Click Here  Click Here  Click Here
Collaborative Management Robert AgranoffMichael McGuire and Chris Silvia Click Here Click Here Click Here
Comparative Public Administration James Bjorkman  Click Here  Click Here  Click Here
Gender and Diversity in
Public Administration
Mary Ellen Guy and
Kristin Schumacher
 Click Here  Click Here  Click Here
Governance Laurence E. Lynn  Click Here  Click Here  Click Here
Managing Urban America James Svara
Non-Profit Management Roger Lohmann Click Here Click Here
Policy Analysis Aidan Vining
and
David Weimer
 Click Here  Click Here  Click Here
Public Administration Methodology Patricia Shields
Budgeting Theory Kurt Thurmaier  and David Mitchell  Click Here  Click Here  Click Here
Public Service Leadership Montgomery Van Wart Click Here Click Here Click Here
Theory and Scope of
Public Administration
Mark Rutgers Click Here Click Here Click Here
Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top