تحریم ایران

تاب‌آوری در برابر تحریم‌های اقتصادی؛ مورد مطالعه: خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران

سخت‌ترین تحریم‌ها بعنوان ابزار سیاست خارجی کشورها، علیه ایران اعمال و تشدید تحریم‌ها در سالیان اخیر باعث آسیب‌پذیری فراوانی به‌خصوص در بخش اقتصادی و اجتماعی کشور شده است؛ هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر و درسهایی است که موجب توسعه ظرفیت تاب‌آوری و شناخت راهکارهای منطقه‌ای مواجهه با این نوع اختلالات و تهدیدات با تمرکز بر مورد خود– خوشه تجهیزات بیمارستانی استان تهران –می‌شود. روش پژوهشی مورد استفاده کیفی بوده و داده‌ها ضمن جمع‌آوری از طریق روشهای کتابخانه‌ای و میدانی، با روش تحلیل تم، تجزیه‌و‌تحلیل شده‌اند. در نهایت ظرفیت‌ها و اقدامات موثر با طبقه‌بندی ابتکاری در ابعاد اصلی تاب‌آوری شامل ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، فنی – سازمانی و نهادی – زیرساختی و با درنظرگرفتن سطوح تحلیل شامل فرد، بنگاه، خوشه، دولت، محیط برای هر یک ارائه شده‌اند.

لینک مقاله:

Resilience to economic sanctions; case study: hospital equipment cluster of Tehran (HECT) | Emerald Insight

برای دانلود رساله اینجا را کلیک کنید.

در صورت عدم دسترسی به مقاله به بنده ایمیل بزنید. سپاس

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top