روزنامه اقتصادی

تحلیل محیط کلان (PEST)

تحلیل PEST، چارچوب مناسبی جهت بررسی محیط کلان خارجی است که پیامدهای اجتناب ناپذیری بر فعالیت ها و تحقق اهداف سازمان به همراه دارد. نام این چارچوب از ترکیب اولین حروف عوامل محیطی موردنظر اخذ شده است. گفتنی است در بررسی و تحلیل هر یک از این عوامل باید تغییرات و اثر آن بر فعالیت های سازمان مورد مطالعه قرار گیرد. این عوامل شامل:

 • عوامل سیاسی (Political factors)
 • عوامل اقتصادی (Economic factors)
 • عوامل اجتماعی (Social factors)
 • عوامل فناورانه (Technological factors)

جدول زیر، نمونه‌هایی را برای بررسی عوامل مرتبط با هر بخش در تحلیل محیط کلان آورده است:

عوامل سیاسی عوامل اقتصادی عوامل اجتماعی عوامل فناورانه
 • خط مشی های مالیاتی
 • قوانین و مقررات تجارت بین الممل
 • قوانین و مقررات فعالیت سازمان
 • قوانین استخدام
 • قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان
 • ثبات اقتصادی
 • قوانین مربوط به رقابت و انحصار
 • نرخ بیکاری
 • نرخ تورم
 • نرخ ارز
 • پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها
 • مصارف و بودجه دولت
 • سرمایه گذاری های کلان دولتی
 • مزیت های اقتصادی منطقه
 • سن و علائق گروه های اجتماعی
 • تغییرات مربوط به سبک زندگی
 • تحصیلات
 • نگرش های مربوط به کار و تفریح
 • میزان توجه به سلامتی و رفاه
 • شرایط رندگی
 • توجه به رعایت اخلاق
 • دینداری
 • نرخ انتقال فناوری
 • سرعت منسوخ شدن فناوری
 • هزینه و میزان مصرف انرژی
 • تغییرات در ارتباطات
 • تغییرات در اینترنت
 • نوآوری و اختراعات جدید در صنعت
Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top