رهبری

پارادایمها، نهضتها و رویکردهای مدیریت در بخش دولتی

خودم به شخصه عاشق مطالب موجز، یکپارچه، جامع و مانع هستم. در ادامه مطلب شمای کلی از پارادایمها، نهضتها و رویکردهای مدیریت در بخش دولتی را که در کتاب آقای دکتر حسن دانائی فرد با عنوان «چالشهای مدیریت دولتی در ایران» که در فصل دوم به آن پرداخته بودند را برای شما عزیزان بیان کنم.

شمای کلی پارادایمها، نهضتها و رویکردهای مدیریت در بخش دولتی
نهضتهای مدیریتی اندیشمندان و بنیانگذاران شرح پارادایم عقلانیت غالب رویکرد به اداره امور نوع دولت جوهره راهبرد
مدیریت اداری وبر ۱۹۶۸، ویلسون ۱۸۸۵ حاکمیت کارایی اقتصادی مدیریتی دولت مدیریتی کارایی گرایی
اداره امور عمومی سنتی داونز ۱۹۶۷، نیسکنان ۱۹۷۳ حاکمیت قانونی ارزشهای قانونی قانونی دولت قانون مدار قانون گرایی
اداره امور عمومی نوین استون ۱۹۶۵، گاوثرب ۱۹۸۴ حاکمیت ارزشهای سیاسی سیاسی سیاسی دولت حزبی حزب گرایی
مدیریت دولتی نوین لاسول ۱۹۷۱، سابی تر ۱۹۹۱ حاکمیت ارزشهای حرفه ای و علمی حرفه ای (علمی) حرفه ای (علمی) دولت حرفه ای (علمی) بازارگرایی
خدمات عمومی نوین دنهارت و دنهارت ۲۰۰۰ حاکمیت اصول اخلاقی اخلاقی اخلاقی دولت اخلاقی اخلاق گرایی

منبع: دانائی فرد، حسن، ۱۳۸۷، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top