چرخه دمینگ

چرخه دمینگ یا مدل PDSA

چرخه دمینگ (PDSA)

چرخه دمینگ (Deming) یا PDSA، مدلی برای بهبود مستمر در کیفیت است. این مدل شامل یک توالی چهار مرحله‌ای به صورت منطقی و تکرارشونده جهت بهبود و یادگیری مداوم است. این چهار مرحله عبارتند از: برنامه ریزی (PLAN)، اجرا (DO)، مطالعه یا بررسی (STUDY/CHECK) و اقدام (ACT) است. این مدل همچنین به چرخه PDCA یا مارپیچ بهبود مستمر نیز شهره است. اصل چرخه PDCA به دهه ۱۹۲۰ و به کار متخصص برجسته آمار، آقای والتر شوارت برمی‌گردد که مفهوم برنامه‌ریزی (PLAN)، مشاهده (SEE) و اجرا (DO) را ارائه داد. آقای دمینگ چرخه شوارت را به سمت: PLAN ، DO ، STUDY و ACT تغییر داد. گفتنی است چرخه دمینگ به مفهوم کایزن و تولید به‌هنگام (JIT) نیز مرتبط است.

مزایای چرخه دمینگ

چرخه دمینگ موجب بهبود در فعالیت‌های زیر می‌شود:

  • مدیریت کارهای روزانه هم برای فرد و هم برای تیم
  • فرایند حل مسئله
  • مدیریت پروژه
  • توسعه مستمر
  • افزایش فروش
  • توسعه منابع انسانی
  • توسعه محصول جدید
  • آزمایشهای مربوط فرآیندها.

تشریح مراحل چرخه دمینگ

گام ۱. برنامه‌ریزی: از قبل برای هر تغییری برنامه ریزی کرده و سپس نتایج را تحلیل و درباره پیامدهای آن پیش بینی کنید.

گام ۲. اجرا: برنامه‌ی پیش‌بینی شده را با برداشتن قدم های کوچک در شرایط کنترل شده، اجرا کنید.

گام۳. مطالعه (بررسی): نتایج حاصل از اجرای برنامه را بررسی و مطالعه کنید.

گام ۴. اقدام: برای رسیدن به یک استاندارد جدید و یا بهبود در فرایند اقدام کنید.

روش مدیریت دمینگ از زبان مری واتسون

مری واتسون در کتاب خود با نام “روش مدیریت دمینگ” از زندگی کاری ادواردز دمینگ می‌گوید. او در کتاب خود به معجزه صنعتی در ژاپن اشاره کرده و آن را نمونه آشکاری از تعهد یک ملت به کیفیت و چشم‌انداز بلندمدت‌ می‌داند؛ زیرا که ژاپن در کمتر از ۵۰ سال، از کشوری که محصولات ارزان و کم ارزش تولید می‌کرد به یک کشور صنعتی با تولیدات با کیفیت در جهان تبدیل شد. هنگامی که دکتر دمینگ برای اولین بار سخنرانی خود را در آمریکا آغاز کرد، آمریکا همچنان بر موج پیروزی پس از جنگ سوار بود و هیچ کس به حرفهای او گوش نمی‌داد تا اینکه ژاپنی ها از او استقبال کردند. حتی امروز نیز می‌توان آثاری از روش‌های کنترل کیفیت دمینگ را در محیط های کار صنعتی ردیابی نمود.

منبع: Watson, Mary (1988), The Deming Management Method

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top