کاتالوگ معرفی خدمات

من مشاور مدیریت و تحلیل گر تحقیقات بازاریابی برندسازی هستم

مشاهیر مدیریت و سیاست

در این بخش تلاش کرده‌ام تا مروری بر زندگی‌نامه و تاثیر فعالیت‌های برجسته علمی و عملی مهم‌ترین مشاهیر رشته مدیریت با تمرکز بر نظریه سازمان و رهبری، مدیریت بازاریابی و مدیریت امور عمومی و سیاست داشته باشم.

ایگور آنسوف

۱۹۱۸-۲۰۰۲
chris

کریس آرجریس

۱۹۱۸-۲۰۰۲
chester

چستر برنارد

۱۹۱۸-۲۰۰۲

وارن بنیس

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Marvin-Bower

ماروین بوئر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Dale-Carnegie

دیل کارنگی

۱۹۱۸-۲۰۰۲
james

آلفرد چندلر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
hen

جیمز چمپی

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Edwards-Deming

ادوارد دمینگ

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Peter

پیتر دراکر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Henry

هنرل فایول

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Mary

مری پارکر فالت

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Henry

هنری فورد

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Harold-Geneen

هارولد جنین

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Sumantra-Ghoshal

سامانترا گوشال

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Gary-Hamel

گری همل

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Charles-Handy

چارلز هندی

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Bruce-Henderson

بروس هندرسون

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Frederick-Herzberg

فدریک هرزبرگ

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Geert-Hofstede

گیرت هافستد

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Joseph-Juran

جوزف جوران

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Rosabeth-Moss-Kante

رزابت موس کنتر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Philip-Kotler

فیلیپ کاتلر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Ted-Levitt

تد لویت

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Kurt-Lewin

کرت لوین

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Douglas-McGregor

داگلاس مک گریگور

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Nicolo-Machiavelli

نیکولو ماکیاولی

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Abraham-Maslow

آبراهام مزلو

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Konosuke-Matsushita

کوتوکه ماتسوشیتا

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Elton-Mayo

التون مایو

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Henry-Mintzberg

هنری مینتزبرگ

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Akito-Morita

آکیتو موریتا

۱۹۱۸-۲۰۰۲
John-Naisbitt

چستر برنارد

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Kenichi-Ohmae

کنیچی اهمای

۱۹۱۸-۲۰۰۲
David-Packard

دیوید پاکارد

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Richard-Pascale

ریچارد پاسکال

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Laurence-Peter

لارنس پیتر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Tom-Peters

تام پیترز

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Michael-Porter

مایکل پورتر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Edgar-Schein

ادگار شین

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Peter-Senge

پیتر سنگه

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Alfred-Sloan

آلفرد اسلوآن

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Frederick-Taylor

فردریک تیلور

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Alvin-Toffler

آلوین تافلر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Oliver-Williamson

اولیور ویلیامسون

۱۹۱۸-۲۰۰۲
James-March

جیمز مارچ

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Sun-Tzu

سان تزو

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Thomas-Watson

توماس واتسون

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Max-Weber

ماکس وبر

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Herbert-Simon

هربرت سایمون

۱۹۱۸-۲۰۰۲
Michel-Crozier

میشل کروزیر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

در این بخش تلاش کرده‌ام تا مروری بر زندگی‌نامه و تاثیر فعالیت‌های برجسته علمی و عملی مهم‌ترین مشاهیر رشته مدیریت با تمرکز بر نظریه سازمان و رهبری، مدیریت بازاریابی و مدیریت امور عمومی و سیاست داشته باشم.

ایگور آنسوف

۱۹۱۸-۲۰۰۲

وارن بنیس

۱۹۱۸-۲۰۰۲

جیمز چمپی

۱۹۱۸-۲۰۰۲

پیتر دراکر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

هنری فورد

۱۹۱۸-۲۰۰۲

گری همل

۱۹۱۸-۲۰۰۲

فردریک هرزبرگ

۱۹۱۸-۲۰۰۲

رزابت موس کانتر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

کرت لوین

۱۹۱۸-۲۰۰۲

آبراهام مزلو

۱۹۱۸-۲۰۰۲

هنری مینتزبرگ

۱۹۱۸-۲۰۰۲

کنیچی اهمای

۱۹۱۸-۲۰۰۲

لارنس پیتر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

ادگار شین

۱۹۱۸-۲۰۰۲

فردریک تیلور

۱۹۱۸-۲۰۰۲

جیمز مارچ

۱۹۱۸-۲۰۰۲

ماکس وبر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

کریس آرجریس

۱۹۱۸-۲۰۰۲

ماروین بوئر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

آلفرد چندلر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

هنرل فایول

۱۹۱۸-۲۰۰۲

هارولد جنین

۱۹۱۸-۲۰۰۲

چارلز هندی

۱۹۱۸-۲۰۰۲

گیرت هافستد

۱۹۱۸-۲۰۰۲

فیلیپ کاتلر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

داگلاس مک گریگور

۱۹۱۸-۲۰۰۲

کونوکه ماتسوشیتا

۱۹۱۸-۲۰۰۲

آکیتو موریتا

۱۹۱۸-۲۰۰۲

دیوید پاکارد

۱۹۱۸-۲۰۰۲

تام پیترز

۱۹۱۸-۲۰۰۲

پیتر سنگه

۱۹۱۸-۲۰۰۲

آلوین تافلر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

سان تزو

۱۹۱۸-۲۰۰۲

هربرت سایمون

۱۹۱۸-۲۰۰۲

چستر برنارد

۱۹۱۸-۲۰۰۲

دیل کارنگی

۱۹۱۸-۲۰۰۲

ادوارد دمینگ

۱۹۱۸-۲۰۰۲

مری پارکر فالت

۱۹۱۸-۲۰۰۲

سامانترا گوشال

۱۹۱۸-۲۰۰۲

بروس هندرسون

۱۹۱۸-۲۰۰۲

جوزف جوران

۱۹۱۸-۲۰۰۲

تد لویت

۱۹۱۸-۲۰۰۲

نیکولو ماکیاولی

۱۹۱۸-۲۰۰۲

التون مایو

۱۹۱۸-۲۰۰۲

جان نیسبیت

۱۹۱۸-۲۰۰۲

ریچارد پاسکال

۱۹۱۸-۲۰۰۲

مایکل پورتر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

آلفرد اسلوآن

۱۹۱۸-۲۰۰۲

اولیور ویلیامسون

۱۹۱۸-۲۰۰۲

توماس واتسون

۱۹۱۸-۲۰۰۲

میشل کروزیر

۱۹۱۸-۲۰۰۲

دکتر آرین عظیمی

مشاوره رایگان