آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

نقشه استراتژی از کاپلان و نورتون

کاپلان[۱] و نورتون[۲] در کتاب خود در سال ۲۰۰۱ به نام سازمان استراتژی-محور[۳]، کارت امتیازی متوازن خود را که در سال ۱۹۹۲ در مجله بازرگانی هاروارد به عنوان یک سیستم سنجش عملکرد معرفی نمودند را به یک سیستم مدیریت راهبردی تبدیل کردند. این تحول باعث شکل گیری و معرفی اصطلاحی بنام نقشه استراتژی[۴] در حوزه کسب و کار و مدیریت استراتژی شد. نقشه استراتژی،  نموداری است که نشان می‌دهد چگونه یک سازمان در یک رابطه علت و معلولی میان اهداف استراتژیک خود با چهار خرده هدف خود در کارت امتیازی متوازن (شامل مالی، مشتری، فرایندها، یادگیری و رشد) به خلق ارزش می‌پردازد.

فرآیند ایجاد نقشه استراتژی

به منظور ایجاد نقشه استراتژی برای یک شرکت یا کسب و کار لازم است تا گامهای ذیل انجام شود:

 1. تمام اطلاعات را در یک صفحه قرار دهید. این کار باعث یافتن و ایجاد ارتباط استراتژیک نسبتا آسانتری میان آن اطلاعات می شود.
 2. به صورت کلی چهار منظر (یا دیدگاه) در نقشه استراتژی وجود دارد که باید آنها را در تعریف نقشه استراتژی درنظربگیرید: مالی. مشتری؛ فرایندهای داخلی؛ یادگیری و رشد.
 3. نخست به تعریف بعد مالی بپردازید. بعد مالی به خلق بلندمدت ارزش سهامداران اشاره دارد که از استراتژی بهره وری برای بهبود ساختار هزینه، بهره برداری مناسب از دارایی ها و استراتژی رشد جهت گسترش فرصت ها و افزایش ارزش مشتری ساخت می یابد.
 4. سپس به تعیین ارکان بعد مشتری بپردازید. لازم است بدانید، چهار عنصری که در بهبود استراتژیک در بعد مالی از آنها یاد شد از طریق قیمت، کیفیت، دسترس پذیری، انتخاب، عملکرد، خدمات، مشارکت و برندسازی در بعد مشتری پشتیبانی می شوند.
 5. پس از تعیین ارکان بعد مشتری، استراتژی خود را از منظر فرایندهای داخلی بررسی کنید. فرایندهای مدیریت عملیات و مدیریت مشتری به ایجاد ویژگی‌های محصول یا خدمات کمک کرده و فرایندهای نوآوری و نیز فرایندهای نظارتی و اجتماعی به بهبود روابط و تصویر مطلوب از برند کمک می‌کنند.
 6. در بعد یادگیری و رشد توجه کنید که تمامی فرآیندهای پیشین با تخصیص بهینه سرمایه های انسانی، اطلاعاتی و سازمانی پشتیبانی شوند. سرمایه سازمانی، خود ترکیبی از فرهنگ، رهبری، اتحاد و کار تیمی در کسب و کار است.
 7. در نهایت، روابط علت و معلولی را با تعیین و نمایش جهت فلش ها میان عناصر نقشه استراتژی توصیف کنید.

۵ اصل نقشه استراتژی

قبل از استفاده از نقشه استراتژی، باید دانست که نقشه استراتژی دارای اصول و پیش فرضیهایی برای تعیین و تشریح استراتژی کسب و کار است. این پنج اصل عبارتند از:

 1. استراتژی موجب ایجاد تعادل در نیروهای متضاد در کسب و کار می‌شود.
 2. اساس استراتژی مبتنی بر ارائه پیشنهادی متمایز جهت خلق ارزش برای مشتری است.
 3. خلق ارزش از طریق فرآیندهای داخلی کسب و کار ایجاد می‌شود.
 4. استراتژی شامل موضوعات مکمل و همزمان است.
 5. همسویی استراتژیک، ارزش دارایی های نامشهود کسب و کار را تعیین می‌کند.

دلیل اهمیت نقشه استراتژی

از آنجا که نقشه استراتژی اتصال میان مواردی از قبیل خلق ارزش سهامداران، مدیریت مشتری، مدیریت فرآیند، مدیریت کیفیت، قابلیت‌های هسته ای، نوآوری، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، طراحی سازمانی و یادگیری را با یکدیگر در یک نمایش گرافیکی و تنها در یک صفحه نشان می‌دهد، می تواند کمک زیادی به توصیف و ارائه استراتژی سازمان میان مدیران اجرایی و کارکنان شرکت نماید. به عبارت دیگر نقشه استراتژی به توسعه هم افزایی میان ارکان، عناصر، ابعاد، فرایندها و ذینفعان یک سازمان در اطراف استراتژی کمک می کند که این امر به نوبه خود باعث تسهیل در اجرای موفقت آمیز استراتژی می شود. زیرا پیاده سازی یک استراتژی ساختاریافته در بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها، یکی از بزرگترین چالش های آنهاست.


[۱] Kaplan

[۲] Norton

[۳] The Strategy-Focused Organization

[۴] Strategy Map

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top