آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

شاخص خلق ارزش یا VCI

روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد سازمانی دیگر در اقتصاد امروز کافی نیستند و کارایی خود را از دست داده‌اند. امروزه قیمت سهام کمتر و کمتر توسط سود یا منبع دارایی تعیین می‌شود. ارزش آفرینی در شرکت‌های امروزی به طور فزاینده‌ای در محرکهای نامشهود مانند نوآوری، افراد، ایده‌ها و نام تجاری (یا برند) نشان داده می‌شود.شاخص خلق ارزش[۱]، ابزاری است که برای تعیین کمی ارتباط بین عملکرد غیر مالی سازمان و ارزش گذاری آن در بازار طراحی شده است.

با این حال، تعیین کمی این عوامل غیر مالی برای ایجاد ارزش دشوار است و به ندرت در روش‌های حسابداری مورد تایید قرار می‌گیرند، از این رو به اندازه کافی توسط سازمان‌های ذی ربط، اندازه‌گیری، مدیریت یا گزارش نمی‌شوند.

یک مرکز نوآوری تجاری[۲]، ابزاری را برای کمی نمودن ارتباط بین عملکرد غیر مالی سازمان، خلق ارزش و ارزش گذاری شرکت در بازارها ایجاد نموده است. شاخص خلق ارزش،  نه تنها تأثیر عملکرد غیرمالی را بر ارزش بازار اندازه گیری می‌کند، بلکه دارایی‌های نامشهود خاصی را نیز شناسایی می‌کند که باعث خلق ارزش برای یک صنعت معین می‌شوند. مدل هایی نیز برای برخی از صنایع از جمله خدمات مالی، خطوط هوایی، داروسازی، مخابرات و غیره تاکنون ایجاد نموده است.

مهم‌ترین عوامل موثر بر شاخص خلق ارزش

در حالی که محرک‌های مهم ارزش غیرمالی برحسب هر صنعت متفاوت است، تیم تحقیقاتی شاخص خلق ارزش، شاخص هایی را ذکر کرده اند که با آنها می‌توان عملکرد نامشهود شرکت‌ها را جهت خلق ارزش را تعیین می‌کنند؛ این شاخص‌ها عبارتند از:

  • نوآوری
  • روابط با مشتری
  • قابلیت‌های مدیریتی
  • اتحادهای تجاری
  • فناوری
  • ارزش برند
  • روابط با کارکنان
  • مسائل زیست محیطی و اجتماعی

[۱] Value Creation Index (VCI)

[۲] The Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) Center for Business Innovation (CBI)

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top