وطن، مادر ماست!

بنده نه جامعه‌شناسم، نه سیاستمدار، و نه به معنی واقعی کلمه دانشجو؛ فقط دوست دارم درباره مفهومی حرف بزنم که نمی‌توانم به آن فکر نکنم، در جست و جویش نباشم و آن را ندید بگیرم؛ مفهومی که به هیچ چیز شبیه نیست و هیچ تعریف یکتایی از آن وجود ندارد. شاید هم مفهومی پوچ باشد و هیچ معنایی نداشته باشد. هر تلاشی که در طول این سالها برای تعریف کردن آن و دیدن ابعاد وجودیش کرده‌ام فقط به بی راهه منتهی شده‌اند؛ چون به آن تعریف ایمان قلبی نداشتم. مطمئنم هر تعریفی که آن را برگزینم، باعث خواهد شد تا مسیر متفاوتی را در زندگیم پیش گیرم. شاید دلیلش این باشد که تعریف این مفهوم به هویت من رنگ متفاوتی می‌بخشد. این فقط بحث من نخواهد بود، مفهومی است که با شما، خانواده شما، دوستان شما، گذشتگان شما، سازمان شما، منطقه شما، کشور شما، همسایگان شما، گذشتگان شما و آیندگان شما سروکار دارد. اما همه ما ناچاریم از میان تعاریف مختلف که خود اختیار می کنیم، یکی را برگزینیم؛ حتی اگر به آن فکر نکنیم، بازهم درباره آن تصمیمی گرفته‌ایم. این مفهوم، چیزی نیست جز «وطن»!

ما قرار نیست ژاپن شویم

زمانی که در جست وجوی موضوعی برای انجام رساله خود در مقطع کارشناسی ارشد بودم، توجهم به موضوع «رقابت‌پذیری» در مقیاس شهرها و کشورها جلب شد. بعد از کمی جست و جوی اینترنتی و مطالعه، تصمیم گرفتم تا با برخی از مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مصاحبه اولیه انجام دهم. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر قورچی با توجه به رشته تخصصیشان از عبارت «کدهای ژئوپولیتیکی» صحبت کردند و بحث را به جمله ای خاتمه دادند با این مضمون که «ما قرار نیست ژاپن شویم». جمله ایشان مثل ضربه وایلدر به سرم شد و باعث شد تا موضوع دیگری را انتخاب کنم.

منافع عامه، موضوعی کهنه، سیال و تازه

تصمیم‌گیری قلب  رشته مدیریت است؛ از آن عبارتهایی است که استثنائا علمای رشته سازمان و مدیریت بر آن متفق‌القول‌اند. پیشینیان رشته ما، از گذشته تا کنون مدلها و چارچوب‌های فکری مختلفی از تصمیم‌گیری عقلایی تا اتفاقی ساختند و به ما یاد دادند که چگونه تصمیم‌گیری‌های بهتری در تمامی سطوح نظری و عملی اخذ کنیم. بنابراین با استفاده از متدولوژی علمی توانستیم از ضرب‌المثل‌های علمی فرار کنیم و به بهشت قوانین کارایی دست یابیم.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.