مشاوره مدیر فروش: تاثیر فوق العاده مشاور فروش بر کسب و کار

شاید برای یک مدیر عامل کارکشته وجود یک مشاوره مدیر فروش غیرضروری به‌نظر برسد. زیرا تجربه‌ای که در طول سالیان سال در حیطه کار و فروش محصولات بدست آورده است را برای ادامه کسب و کار خود کافی می‌داند. با…

مهندسی فروش و بازاریابی، نقشی مهم در رشد کسب و کارها

امروزه یکی از حوزه‌های مهم و موثر در زمینه تجارت که نقش تعیین کننده‌ای در رشد هر کسب و کاری را ایفا می‌کند؛ مهندسی فروش و بازاریابی و توجه و بکارگیری اصولی آن است. هر چند که یک تعریف واحد…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top