تمامیت خواه، خصیصه مشترک ما ایرانیان

وقتی که برای اولین بار تبلیغ «بایا» یا همان «شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور» را دیدم، یاد عناوین رساله دوستانی افتادم که درنظرداشتند با یک پایان نامه کل موانع توسعه ایران، یا کل فساد و یا کل اقتصاد و دموکراسی در ایران را متحول کنند!

دوگانه باوری در ساحت خط مشی

استادی را می شناسم که در موشکافی مطالب نظیر ندارد؛ با دانشجویانی در مقاطع ارشد و دکتری برخورد داشتم که دیدگاه های بی بدیلی را ارائه نموده اند؛ با عالمانی هم صحبت شده ام که از توانایی فوق العاده ای در تجزیه و تحلیل مسائل برخوردار بودند. اما گاهی اوقات از همین عالمان و اندیشمندان، حرف های متناقضی شنیدم که مرا میخ کوب کرده اند. به درستی به خاطر ندارم اما فکر می کنم در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» از استاد جمالزاده، این پدیده توسط خارجی ها هم مشاهده شده بود. در این کتاب بیان شده بود که ایرانیان گاهی آنقدر با فراست صحبت می کنند که هوشمندی آنان باعث شگفتی است و گاهی از کم مایگی، تعجب مخاطب را بر می انگیزانند. برخلاف این نوشته، فکر می کنم مشکل از دوگانه باوری ما ایرانیان سرچشمه می گیرد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.