کاتالوگ معرفی خدمات

من مشاور مدیریت و تحلیل گر تحقیقات بازاریابی برندسازی هستم

نظریه‌ها و مدل‌های علمی

جایزه تعالی سازمانی بالدریج

انتخاب ابزار مناسب برای تشخیص و تحلیل مسائل سازمانی شاید بیش از پیدا کردن راه برای رفع آن مهم باشد؛ از آنجایی که ابزارها، تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی در مدیریت و حوزه های زیرمجموعه آن تا به امروز توسط نظریه پردازان و عملگرایان در این حرفه پیشنهاد و ارائه شده است، در نظر داشتم تا به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن بتوان به آن دسترسی یافت؛ لذا در این خصوص از نرم افزار پرزی استفاده کرده ام. در کنار تمامی خوبی ها و مزایایی که این نرم افزار برای اینکار به همراه دارد متاسفانه از زبان شیرین فارسی پشتیبانی نمی کند؛ مانند سایر مطالب ان وبنوشت، این بخش نیز همواره درحال به روز رسانی خواهد بود و کمک، نظر و راهنمایی شما باعث خواهد شد تا هرچه بهتر و سریعتر ابزارهای مناسب ارائه و به اجمال بررسی شود.

نظریه‌ها و مدل‌های تحلیل مسائل مدیریتی در سطح سازمان و کسب‌وکار

هدف گذاری و تعیین راهبرد

آمیخته بازاریابی (4Ps)

مدل 7P از بوم و بیتنر

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT)

تحلیل محیط کلان (PEST)

ماتریس اِی دی اِل (ADL Matrix) از لیتل

شبکه محصول/بازار از آنسوف

تحلیل سری زمانی آریما (Arima Time Series Analysis) از باکس و جنکیز

کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard) از کاپلان و نورتون

ماتریس بی سی جی (BCG Matrix) از گروه مشاوران بوستون (BCG)

ارزش گذاری دارایی برند (Brand Asset Valuator) از یانگ و روبیکام

شخصیت برند (Brand Personality)

مدل 3C یا مثلث ژاپنی

راهبرد اقیانوس آبی و قرمز

ماتریس جنرال الکتریک (GE) /مک کنزی (MKM) برای تحلیل سبد تجاری

چارچوب مزیت رقابتی

شایستگی های محوری

تحلیل هزینه – منفعت (CBA)

ابعاد فرهنگی از هافستد

مدل دلتا از هکس

قابلیت های تمایز از کی

5 نیروی رقابتی از پورتر

نظریه بازی از نش

4P یا آمیخته بازاریابی از مک کارتی

مزیت مادری از گولد و کمپل

تکنیک شش کلاه تفکر از دوبونو

مدل هم آراستایی راهبردی از ونکاترامن

نظریه قصد راهبردی از همل و پراهالد

نظریه رانش های راهبردی از وایزمن

نقشه های راهبردی از کپلان و نورتون

مدل استراتپورت از لرچ و سرینیواسان

ماتریس TDC از تیگلار

نقشه برداری ارزش از جک

نقشه برداری جریان ارزش از اوهنو و شینگو

بنچمارک یا محک زنی

طوفان فکری

چارچوب تاثیر/ارزش از همر و منگوریان

اندازه‌گیری ارزش فراگیر (IVM) از فرسون

گزینه‌های واقعی از لوهرمن

مدل ناوبر اسکاندیا از ادوینسون

چارچوب گزارش گیری ارزش از PWC

شاخص خلق ارزش از CGE&Y

چارچوب ارزشهای رقابتی از کوین / روهربا

پرورش مزیت از گولد و و کمپبل

نظریه مسیر-هدف از هاوس

چارچوب همراستایی راهبردی از ونکاترامن

ماتریس کپنر ـ ترگو از کپنر و ترگو

رهبری و مدیریت کارکنان و فرایندها

اصول مدیریت علمی از تیلور

اصول علم اداره از فایول

روش بازمهندسی فرایندهای کسب‌وکار (BPR)

مدل بلوغ قابلیت (CMM)

ابعاد مدیریت تغییراز پتیگرو و ویپ

کوه یخ مدیریت تغییر از کروگر

اصول  مدیریت ذینفعان از کلارکسون

چرخه دمینگ یا مدل PDSA از دمینگ

نظریه دیالکتیک

نظریه ERG از آلدرفر

منحنی تجربه از هندرسون

تحلیل میدان نیرو (FFA) از لوین

فازهای رشد سازمان از گرینر

سلسله مراتب نیازها از مازلو

چارچوب تاثیر/ ارزش از هامر و منگیوریان

نظریه رویکردهای ابزاری و هنجاری برای مدیریت ذینفعان از برمن و فریمن

روش بهبود تدیجی و مستمر از کایزن

مدل/ لوپ OODA از بوید

منشور عملکرد از دانشگاه کرنفیلد

روش ارزش نسبی رشد (RVG) از مس

روش تفکر نظامند یا پویایی نظام‌ها از فارستر

نظریه اقتضایی از روم

نظریه اقتضایی از هرسی و بلانچارد

تفکرگروهی از جنیس

شاخص سرمایه انسانی (HCI) از ویات

مدل رویکردهای تغییر از کاتر و شلسینگر

نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) از آجزن

معادله تغییر از بخارد و هریس

مدل مراحل تغییر از کاتر

ملاحظاتی بر تغییر فرهنگ سازمانی از ترایس و بیر

هوش فرهنگی (CQ) از ارلی و موساکاوسکی

سطوح فرهنگ از شاین

مدل بلوغ قابلیت افراد از موسسه مهندسی نرم‌افزار کارنگی ملون

مدل موافقت بر نقش‌ها و مسئولیت‌ها (RACI)

نظریه دوعاملی از هرزبرگ

نظریه گشتالت

تولید بهنگام (JIT) از اونو

مدل پیوستار رهبری از تانبام و اشمیت

سبک‌های رهبری از گلمن

مدل نقش‌های مدیر (PAEI) از Adizes

رهبری مبتنی بر نتیجه از اولریچ

نظریه X و نظریه Y از مک گریگور

نظریه Z از اوچی

نظریه نفش‌های مدیریای از مینتزبرگ

مراحل مختلف زندگی از گریوز

نظریه زیستی تعلق رشد (ERG) از آلدرفر

نظریه نیازهای اکتسابی از مک کللند

نظریه برابری از آدامز

نظریه هدف گذاری از لاک و لاتام

کارکرد نگرش از کترز

نظریه ناهمسانی شناختی

نظریه ادراک خود

مدل نیات رفتاری

نظریه رفتار برنامه ریزی شده

خطاها و تعصبات ادراکی

اثر پیگمالیون، گالاتیا، گلم

نظریه اسنادی

بعد شخصیتی از یونگ

ویژگی های شخصیتی از آلپورت

نظریه نوع آیزنک

وضعیت های 4 گانه زندگی

خرده سیستم شخصیت از فروید

عوامل شخصیتی از کتل

مدل 5 عاملی (Big Five)

انواع 6گانه شخصیت از هالند

اصل پیتر یا اصل حد بی کفایی

نظریه روابط انسانی (مطالعات هاثورن) از مایو

تحلیل و تعالی سازمان

چارچوب 7S از گروه مشاوران مک کنزی

مدل کسب‌وکارهای آجر و کلیک

گروه های محوری

4 مسیر تغییر صنعت از مک گاهان

چرخه عمر محصول (صنعت) از فاکس و دیگران

نظریه سازمان یادگیرنده از آرجریس و شون

سازمان یادگیرنده از گاروین

نظریه مدیریت بر مبنای هدف (MBO) از دراکر

اجزای سازمانی از مینتزبرگ

جایزه تعالی سازمان از بالدریج

چارچوب زنجیره ارزش از پورتر

چارچوب استخرهای سود از گدیش و گیلبرت

رویکرد گزینه های واقعی از لوئرمن

نگاه مبتنی بر منابع (RBV) یا مدل VRIN از بارنی

تحلیل علل ریشه‌ای (RCA)

برنامه ریزی مبتنی بر سناریو

نظریه مدیریت محدودیت ها از گلدرات

مدل انضباط ارزش از تریسی و وایرسیما

مدل تعالی سازمان (EFQM)

رتبه بندی سرمایه فکری

تملک مدیریت (MBO)

منشور عملکرد از دانشگاه کرنفیلد

مدل رویکردهای یکپارچه‌سازی جذب (M&A) از هسپلاق و جمیسون

تعالی مدیریت از پیترز و واترمن

نظریه منابع قدرت سازمانی از فرنچ و ریون

مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

اهرم‌های کنترل از سایمون

مدیریت برای ارزش (MFV)

سازمان مکانیک و ارگانیک از برنز و استاکر

پیکربندی سازمانی از مینتزبرگ

مدل سبک‌های پرورش سازمان از گولد و کمپبل

14 اصل مدیریت کیفیت از دمینگ

مدیریت معطوف به نتیجه (ROM) از شوتن

هفت عادت برای مدیران از کاوی

دروسی برای مدیران عامل از پورتر

مدل شش سیگما از جوران

مدیریت راهبردی سهامداران از فریمن

تفکر پویایی نظام‌ها از فارستر

معماری سازمان از زاچمن

استعاره های سازمان از مورگان

سطوح مدیریت

نظریه آشوب

نظریه سیستمی از سازمان

نطریه بوروکراسی از وبر

نقش های مدیریتی از آدیزس

ویژگی های هشتگانه سازمانهای کمال یافته از پیترز و واترمن

سازمان یادگیرنده از سنج

وظایف مدیریت (POSDCoRB) از گیولیک

کارل او برث Carl O barth

هنری لارنس Henry Lawrence

گیلبرت ها Gilberth

هنری تون Henry Toune

دنیل مک کالوم Daniel McCalllum

آدام اسمیت

چستر برنارد

رابرت مرتون

فیلیپ سلزنیک

هربرت سایمون

سیرت و مارچ Richard Cyart James March

ملوین دالتون Melvin Dalton

تالکوت پارسونز

ویلیام وایت whyte

مری پارکر فالت

ایروین جنیس Irving Janis

روتلبسرگر ّFrite Rothisberger

برنر و استالکر tom burner & GM Stalker

بلو و اسکات Peter Blau & Richard Scott

واکر و لورش Walker & Lorsch

برتون و ابل Richard Burten & Berge Obel

کانتور Rosabeth Mass Kanter

بالدریج JV Baldrige

تامپسون James D Thompson

پفر Jeffery Peffer

کاتر John Kotter

میشلزRobert Michels

فرنچ و راون John French & Bertram Raven

مارچ James March

جان لاک John Locke

روسو Jean Jacques Rousseau

جنسن و مدیتینگ Micheal Jensen & William Meckting

ویلیامسون Oliver Williamson

بارنی و اوچی Jay Barney & William Ouchi

رابین Paul Rubin

جوران Joseph Juran

فیگنام Val eigenbaum

جک کوییز Elliott Jacquies

کافمن Herbert Kaufman

بکر Becker/ Hughes/ Strauss

مانن John van Manen

دیل و کندی Terrence Deal & Allen Kennedy

سرجیووانی و کربالی Thomas Sergiovanni & John Carbally

سته Vijay Sathe

کیلمن Ralph Kilmann

مارتین Jeanne Martin

کوپرایدر و ویتنی David Cooperider ^ Diana Whitney

کتز و کاهن Daniel Katz ^ Robert Kahn

وینر Norbert Weiner

میر و روان John Meyer & Brian Rowan

پفر و سالانسیک Jeffery Pfeffer & Gerald Salancik

کارول و هانان Glenn Carrol & Michael Hannan

مدیریت مالی و دارایی‌ها

روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) از هاروارد

میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA) از باکس و جنکینز

تحلیل نقطه سر به سر

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) از شارپ

ضریب شهرت شرکت (CRQ) از هریس و فومبران

روش ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

روش نظارت بر دارایی‌های نامشهود (IAM) از کارل و اریک سویبای

نظریه‌ها و مدل‌های تحلیل مسائل مدیریتی در سطح دولت و حکومت

توسعه اقتصادی-اجتماعی

مدل الماس پورتر برای تعیین مزیت رقابتی کشورها

تحلیل سیاست و خط‌مشی عمومی

دولت و بوروکراسی دولتی

1 دیدگاه
حسنعلی آقاجانی

سپاسگزارم از مطالب مفید شما

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

دکتر آرین عظیمی

مشاوره رایگان