کاتالوگ معرفی خدمات

من مشاور مدیریت و تحلیل گر تحقیقات بازاریابی برندسازی هستم

دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت

دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان مدیریت

دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت

درباره دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت

دوره تحقیقات یا پژوهش دوره‌ای برای تشخیص و تحلیل مسائل مدیریتی است تا با واکاوی دقیق مسائل سازمان و مدیریت بتوانید پاسخ و راهکاری مرتبط، کارا و اثربخش برای آن ارائه کنید. مسائل مدیریتی می‌تواند شامل مشکلات مربوط به منابع انسانی، توسعه تیم، محصول و خدمات، بازاریابی و راهبردهای آن، مسائل تولید، زنجیره تامین و امور مالی را شامل شود.

این دوره مناسب مدیران سطح عالی و میانی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش‌های مختلف مدیریت و علاقه مندان به پژوهش در رشته مدیریت است.

در پایان این دوره فراگیران ضمن پیدا کردن بینش پژوهشی، قادر خواهند بود تا یک مساله مرتبط به مدیریت و سازمان را تشخیص و تجزیه کنند و با روش مناسب به آن پاسخ دهند. در این دوره با مهم‌ترین روش‌های انجام پژوهش آشنا خواهند بود و می‌توانند فراخور مساله مورد نظر خود از آنها استفاده کنند.


رئوس مطالب دوره


آنچه پس از گذراندن دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت فراخواهید گرفت

هفته

1

مساله شناسی در سازمان و مدیریت

زمان حداکثر 2 ساعت

در این بخش با تنوع مسائل سازمانی و مدیریتی، تفاوت آن با سایر ارکان مدنظر مدیریت شامل هدف، نتیجه و پیامد و نیز مباحث اخلاقی در پژوهش در سازمان آشنا می‌شوید و قادرخواهی بود تا تعریف دقیق و واضحی از مسائل سازمانی و مدیریتی ارائه کنید


هفته

2

تعیین حوزه و دیدگاه‌ها به مسائل مدیریت

زمان حداکثر 2 ساعت

در این بخش، مهارت دیدگاه انتقادی به مسائل سازمانی به شما آموزش داده می‌شود تا بتوانید موقعیت مسائل را از نگاه و جنبه‌های مختلف بررسی کنید. همچنین قادر خواهید بود تا سیر منطقی را میان دیدگاه‌های همسو و متعارض نسبت به مساله پیدا کنید


هفته

3

روش شناسی راهکارها

زمان حداکثر 2 ساعت

در این بخش مرور جامعی از فلسفه، دیدگاه‌‌ها، راهبردها، روش‌های جمع‌آوری، بررسی و تحلیل انواعی از داده‌ها به شما آموزش داده خواهد شد تا با کمک آن بتوانید مدلی مناسب برای بررسی و ارزیابی راهکارهای ممکن جهت پاسخ به مسائل مدیریت و سازمان را بیابید.


هفته

4

روش‌ها و تحلیل‌های کمی

زمان حداکثر 2 ساعت

در این بخش مهم ترین پژوهش‌های جمع آوری و تحلیل داده‌های کمی و مزایا و معایب هر یک تشریح خواهد شد تا بتوانید با اشراف کافی لزوم استفاده از هر یک را بدانید.


هفته

5

روش‌ها و تحلیل‌های کیفی

زمان حداکثر 2 ساعت

در این بخش مهم ترین پژوهش‌های جمع آوری و تحلیل داده‌های کیفی و مزایا و معایب هر یک تشریح خواهد شد تا بتوانید با اشراف کافی لزوم استفاده از هر یک را بدانید.


هفته

6

آمادگی برای ارائه و انتخاب راهکار

زمان حداکثر 2 ساعت

در این بخش به نحوه نگاشت و ارائه پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت پرداخته می‌شود تا بتوانید آگاهی سایر اعضای سازمان و نیز ذینفعان مساله را نسبت به مساله و راهکارهای پیشنهادی را افزایش دهید


فنون روش شناسی


تحلیل مضمون (تحلیل تم)

یک روش متداول برای انواع پژوهش کیفی

تحقیقات بازار آرین عظیمی
تحقیقات بازار آرین عظیمی

پیمایش

روش متداول در علم و عمل در مدیریت

اقدام پژوهی

بهترین روش برای بهبود امور و فرایندها

دکتر آرین عظیمی

مشاوره رایگان