آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی تکنیک‌های تصمیم گیری در مدیریت

دوره آموزشی تکنیک‌های تصمیم گیری در مدیریت

درباره دوره آموزشی تکنیک‌های تصمیم گیری در مدیریت

مساله محوری مدیران، تصمیم گیری است و تفاوت موفقیت سازمان ها و شکست آنها در اخذ تصمیم درست نهفته است. این دوره به مدیران کمک می کند تا ضمن شناخت از مراتب و فرایند تصمیم گیری و گام های آن، با مدل ها و رویکردهای نوین در تصمیم گیری آشنا شوند و فراخور مسائل خود از مدل مناسب با آن استفاده کنند.

این دوره مناسب مدیران سطح عالی و میانی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش‌های مختلف مدیریت و علاقه مندان به مدیریت کسب‌وکار است.


رئوس مطالب دوره


آنچه پس از گذراندن دوره آموزشی تکنیک‌های تصمیم گیری در مدیریت فراخواهید گرفت

هفته

۱

ارکان تصمیم و تصمیم گیری

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش با اهداف، ارکان، مراتب، تنوع، نتیجه، پیامد، نیازها، انواع و ذینفعان تصمیمات مدیریتی آشنا خواهید شد. همچنین مروری بر موانع و چالش های موجود برای تصمیم گیری در سازمان می‌شود


هفته

۲

فرایندهای تصمیم گیری در مسائل مدیریتی

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش، با انواع فرایندهای تصمیم گیری در مدیریت آشنا خواهید شد. این بخش به شما کمک می کند تا فرایندهای تصمیم گیری را سریعتر، اثربخش تر و کاراتر از قبل برای سازمان تحت امر خود برنامه ریزی و مدیریت کنید


هفته

۳

مدل‌ها و روش‌های تصمیم گیری (۱)

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش مرور جامعی از مدل ها و روش های تصمیم گیری در سازمان و مدیریت می شود. بدیهی است مدل های متداول و نوین به همراه نمونه‌های کاربردی ارائه خواهد شد


هفته

۴

مدل‌ها و روش‌های تصمیم گیری (۲)

زمان حداکثر ۲ ساعت

این بخش در ادامه بخشی قبلی به مرور جامعی از مدل ها و روش های تصمیم گیری در سازمان و مدیریت می‌پردازد. بدیهی است مدل های متداول و نوین به همراه نمونه‌های کاربردی ارائه خواهد شد


هفته

۴

تکنیک‌های تصمیم گیری

زمان حداکثر ۲ ساعت

تکنیک‌های تصمیم گیری به شما کمک می‌کند متناسب با نوع مساله، در اخذ تصمیمات مدیریت و ارائه راهکار متوقف نشوید و با فراگیری آنها به آسانی درباره مسائل سازمانی خود به سرعت تصمیم بگیرید


هفته

۵

سیستم‌های اطلاعاتی و پشتیبان از تصمیم

زمان حداکثر ۲ ساعت

نحوه کاربرد سیستم های اطلاعاتی از جمله سیستم های اطلاعاتی پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) و نقش آنها در فرایند تصمیم گیری در این بخش آموزش داده می‌شود


تکنیک‌های تصمیم گیری


آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

یک روش متداول برای انواع پژوهش کیفی

تحقیقات بازار آرین عظیمی

تصمیم‌گیری چند هدفه (MODM)

روش متداول در علم و عمل در مدیریت

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM)

بهترین روش برای بهبود امور و فرایندها

Rate this page

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top