کاتالوگ معرفی خدمات

من مشاور مدیریت و تحلیل گر تحقیقات بازاریابی برندسازی هستم

اصول مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

دستور کار جامع تبلیغات

دوره آموزشی اصول مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

دوره آموزشی اصول مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

درباره دوره آموزشی اصول مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

این دوره به عنوان یک درس اختیاری ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر است. این دوره به دانشجویان کمک می کند تا با نظریه‌های سازمان و مدیریت آشنا شوند. در این دوره مفاهیم مرتبط با کارآفرینی نیز تدریس می‌شود تا در صورت علاقه دانشجویان به راه اندازی کسب و کار بتوانند از آن در فعالیت‌های مدیریتی خود استفاده کنند.


رئوس مطالب دوره


آنچه پس از گذراندن دوره آموزشی ایده‌پردازی تبلیغاتی فراخواهید گرفت

هفته

1

مدیریت و کارآفرینی

زمان حداکثر 2 ساعت

ایده پردازی تبلیغاتی صرفا یک ایده خلاقانه نیست؛ ایده ای است که باید در ظرف و استراتژی هدفمندی ظهور کند. در این بخش با ارکان چارچوب ایده پردازی تبلیغاتی آشنا خواهید شد


هفته

2

نظریه‌های سازمان و مدیریت (۱)

زمان حداکثر 2 ساعت

ایده پردازی از هیچ قانون و منطقی خاص پیروی نمی کند اما به این گونه نیست که آن را نتوان به صورت فرایندی فراگرفت. نگاه فرایندی به ایده پردازی تبلیغاتی به شما کمک می کند تا کارایی و اثربخشی ایده هایتان را بالا ببرید


هفته

3

نظریه‌های سازمان و مدیریت (۲)

زمان حداکثر 2 ساعت

نظریه پردازان و خبرگان عملی در حوزه ایده پردازی، روش هایی را ابداع نموده اند که به افراد کمک می کند تا ذهن خلاق و ایده پردازی را داشته باشند و برای حل مسائل خود از آن استفاده کنند. در این بخش با مهم ترین روش های ایده پردازی آشنا خواهید شد


هفته

4

تصمیم گیری و حل مساله

زمان حداکثر 2 ساعت

زمانی که با ایده های زیادی در جلسات ایده پردازی مواجه می شوید باید بتوانید تا مطلوبترین آنها را انتخاب کنید. در این بخش روش های ارزیابی و انتخاب یک ایده تبلیغاتی خوب آموزش داده می‌شود


هفته

5

مبانی برنامه ریزی و برنامه ریزی راهبردی

زمان حداکثر 2 ساعت

ارائه ایده های تبلیغاتی می تواند در به اصطلاح شهید کردن ایده ها یا افزایش انگیزه و شوق به کارگیری آنها می تواند بسیار موثر باشد. در این بخش نحوه چیدمان و پرزنت ایده های تبلیغاتی آشنا می شوید


تکنیک‌های ایده‌پردازی


توسل به احساس

یک روش متداول برای انواع پژوهش کیفی

تحقیقات بازار آرین عظیمی

توسل به منطق

روش متداول در علم و عمل در مدیریت

7 گناه نابخشودنی

بهترین روش برای بهبود امور و فرایندها

دکتر آرین عظیمی

مشاوره رایگان