مدل بلوغ قابلیت

مدل بلوغ قابلیت (CMM)

مدل بلوغ قابلیت[۱] که به اختصار به آن CMM گفته می‌شود، یک مدل سازمانی برای توصیف پنج مرحله تکاملی در سازمان است. به عبارت دیگر مراحل بلوغ فعالیت‌ها و فرایندهای یک سازمان در مدل CMM به پنج سطح شامل اولیه[۲]، تکرارپذیر[۳]، تعریف شده[۴]، مدیریت شده[۵]، بهینه سازی[۶] تقسیم شده است که هرچه سازمان در سطح بالاتری قرار داشته باشد، از بلوغ بیشتری نیز برخوردار است.

اگرچه این مدل ابتدا برای تشریح مراحل توسعه نرم‌افزار پیشنهاد شده بود، اما مدیران سازمان با کمک این مدل می‌توانند ضمن شناخت سطح بلوغی که سازمان آنها در آن قرار دارد، فعالیتهایی را برای مدیریت و ارتقای سازمان و فرایندهای خود به سطح بالاتر به کار گیرند.

۵ مرحله تکاملی در مدل CMM عبارتند از:

۱. سطح اولیه

در این سطح، فرایندهای سازمانی یا بی‌نظم و موقتی هستند یا تعداد فرآیندهای بسیار کمی برای انجام فعالیتها و وظایف سازمانی تعریف شده‌اند.

۲. سطح تکرارپذیر

در سطح دوم، فرآیندهای اساسی در سازمان ایجاد شده‌اند و شکلی از انضباط نیز در سازمان وجود دارد تا افراد به این فرایندها پایبند باشند.

۳. سطح تعریف شده

همه فرایندهای سازمانی در مقابل یکدیگر تعریف، مستند، استاندارد و یکپارچه شده‌اند.

۴. سطح مدیریت شده

فرآیندهای سازمان با جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد اثربخشی و کارایی آنها اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شود.

۵. سطح بهینه‌سازی

در این سطح، فرآیندهای سازمان با اخذ بازخورد نظام‌مند و کمی به صورت مستمر بهبود می‌یابند و ایده‌ها و فناوری‌های جدید آزمایش، و پس از اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن آنها در سازمان اعمال و با سایر فعالیتها منطبق می‌شوند.


[۱] Capability Maturity Model

[۲] Initial

[۳] Repeatable

[۴] Defined

[۵] Managed

[۶] Optimizing

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top