تحریم

دانلود رساله: تاب آوری در برابر تحریم های اقتصادی

به‌کارگیری تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها در سالیان اخیر به‌گونه‌ای گسترش یافته است که محققان عرصه روابط بین‌الملل از «اپیدمی» و «جنون تحریم‌ها» صحبت می‌کنند. ایران، کشوری است که سخت‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ، علیه آن اعمال و تشدید تحریم‌ها باعث آسیب‌پذیری فراوانی به‌خصوص در بخش اقتصادی و اجتماعی کشور و بالطبع، مناطق و بخش‌های آن شده و درنهایت موجب تعطیل شدن بسیاری از بنگاه‌ها و رشد منفی در اقتصاد ایران شده است؛ هرچند که این روند درسهای تاب‌آورانه‌ای را برای همه‌ی سطوح جامعه به همراه دارد.

رساله کارشناسی ارشد بنده با عنوان مصوب «بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری خوشه‌های صنعتی در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی؛ موردمطالعه: خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران» را می‌توان از نخستین تلاش‌ها دانست که ضمن بررسی آثار تحریم‌های اقتصادی بر صنعتی خاص، با تمرکز بر موردمطالعه خود – خوشه تجهیزات بیمارستانی استان تهران- به تبیین مفهوم تاب‌آوری می‌پردازد تا اقدامات و راهکارهای نظری و کاربردی را جهت افزایش و توسعه تاب‌آوری خوشه‌های صنعتی برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی شناسایی و پیشنهاد نماید.

روش پژوهشی مورداستفاده، کیفی بوده و داده‌ها از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری گردیده‌اند. مصاحبه‌ها، نیمه ساختاریافته بوده و به روش گلوله‌برفی تا اشباع داده‌ها انجام شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش تحلیل تم، تاب‌آوری به ۴ بعد اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، فنی-سازمانی و نهادی-زیرساختی تقسیم شدند و نتایج حاصل از آن ضمن بررسی با یافته‌های محققان پیشین و توجه به «سیستم‌های تطبیق‌پذیر پیچیده» و «مدل پانارچی» در پنج سطح فرد، بنگاه، خوشه، دولت و محیط ارائه گردیده است.

در ادامه می توانید فایل این پژوهش را به صورت pdf دانلود فرمایید.

دانلود

منتظر نظرات و نقدهای شما عزیزان هستم و امیدوارم بتوانیم بهم کمک کنیم تا با حفظ و اعتلای میراث گذشتگانمان، سرزمینی آبادتر برای آیندگانمان به ارث بگذاریم.

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

3 thoughts on “دانلود رساله: تاب آوری در برابر تحریم های اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top