سلسله واقعیت‌هایی که در عرصه سیاست و خط مشی گذاری وجود دارد

عرصه سیاست و خط مشی گذاری عمومی، عرصه پیچیده، چندگانه، چند لایه و چند پهلویی است. حتی همین واژگان هم نمی‌تواند به خوبی وجوه آن را بر ما روشن کنند. اما به هر ترتیب واقعیت‌هایی برای سیاست ورزی و خط…

تحلیل سیاست امنیت اقتصادی؛ مثالی برای تحلیل خط مشی عمومی

در این نگاشت تلاش می شود تا با استفاده از مدل تحلیل خط‌مشی دان (۲۰۱۲) گام های اصلی در تحلیل خط مشی شامل ۱- صورتبندی مشکل عمومی، ۲- پیش بینی بروندادهای مورد انتظار، ۳- تجویز خط مشی مرجح، ۴- پایش…

بررسی شاهکار هنری مدنی آمبرجیو لورنزتی

تمثیلی از حکومت خوب و حکومت بد، مجموعه‌ای از سه تابلوی دیواری است که آمبروجو لورنزتی بین فوریه ۱۳۳۸ تا می ۱۳۳۹ میلادی در سالن عمومی شهر که محل حضور قضات عالی رتبه جمهوری سیه‌نا بوده نقاشی کرده است. موضوع…

مدل الماس پورتر برای تعیین مزیت رقابتی کشورها

مایکل پورتر، استراتژیست فقید، با نگارش کتابی تحت عنوان «مزیت رقابتی ملت‌ها» مدلی را جهت شناخت و تشریح مزایای رقابتی کشورها ارائه کرده است که به علت روابط فی ما بین متغیرهای آن و ساختاری که شبیه به الماس پیدا…

شاخص ملی رضایت از ارباب‌رجوع

یکی از کارهای نیمه تمامی که در سال ۱۳۹۴ انجام دادم، ارائه مدل و پرسشنامه‌ای برای پاسخگوتر نمودن نهادها و سازمان‌های عمومی به خصوص وزارتخانه‌ها در ایران بود. متغیرهای پیشنهادی شاخص ملی رضایت از مشتری (ارباب‌رجوع) با جمع‌بندی متغیرهای مشترک…

سیاست قرارداد و سیاست عشق

نوشته‌ای که می‌خوانید ترجمه‌ای از مقاله «قرارداد، عشق و ساخت شخصیت» از متیو کرنسون است که پاسخی به مقاله اوریون وایت با عنوان «تغییر اجتماعی و انطباق اداری» بود. هر دوی این مقاله در کتاب فرانک مارینی برای مستندسازی اندیشه‌ها…

وقتی پولی تو جیبت نداری

وقتی پول تو جیبت نداری، یا راحتتر بگم آه در بساط نداری، چهار موقعیت سر راهته: یکی اینکه هیچ کاری نکنی و بیفتی یه گوشه؛ دوم اینکه از کسی پول قرض کنی تا بعدا فرجی بشه بهش پس بدی؛ سوم…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top