ما قرار نیست ژاپن شویم

زمانی که در جست وجوی موضوعی برای انجام رساله خود در مقطع کارشناسی ارشد بودم، توجهم به موضوع «رقابت‌پذیری» در مقیاس شهرها و کشورها جلب شد. بعد از کمی جست و جوی اینترنتی و مطالعه، تصمیم گرفتم تا با برخی از مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مصاحبه اولیه انجام دهم. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر قورچی با توجه به رشته تخصصیشان از عبارت «کدهای ژئوپولیتیکی» صحبت کردند و بحث را به جمله ای خاتمه دادند با این مضمون که «ما قرار نیست ژاپن شویم». جمله ایشان مثل ضربه وایلدر به سرم شد و باعث شد تا موضوع دیگری را انتخاب کنم.

اصل مطلب ایدئولوژی ها

فارغ از طبقه بندی هایی که عالمان سیاسی برای مطالعه ایسم ها یا به عبارت دیگر ایدئولوژی ها ارائه نمودند، کتابی خواندم به نام «ایدئولوژی و رفاه» از گری تیلور که ردپای ایدئولوژی ها را در نقش دولت و خصوصیات خط مشی های اقتصادی و اجتماعی با مطالعه موردی کشورهای انگلستان و امریکا بررسی کرده بود. در ادامه به روش خودم ایدئولوژی ها را معنا می کنم.

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با گرایش خط مشی گذاری عمومی

دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و غیرانتفاعی و مردم نهاد است. در ادامه برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد در گرایش خط مشی گذاری عمومی تشریح می شود.

مشخصات کلی و برنامه درسی دوره دکتری مدیریت دولتی با گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

دوره دکتری مدیریت بالاترین مقطع دانشگاهی در این رشته است که به اعطای مدرک می انجامد. هدف دوره دکتری مدیریت دولتی کسب آخرین دستاوردهای علمی (نظری و کاربردی) در زمینه تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی است. در ادامه مشخصات کلی و برنامه درسی دوره دکتری مدیریت دولتی با گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی آماده است.

نظریه داده بنیاد یا نظر خبره بنیاد

یکی از متداولترین روشهای کیفی که امروزه در مطالعات مدیریت دولتی به خصوص در گرایش تصمیم گیری و خط مشی کذاری در کشورمان با آن مواجهیم، راهبرد نظریه داده بنیاد است. از پیشنهاد خط مشی به صنعت یا مساله ای ویژه تا تبیین خط مشی ای خاص، همه و همه از این روش استفاده کرده اند.

جنگ آمریکا علیه ایران، یا جنگ بر سر نفت؟

آقای دکتر حسین راغفر که زحمت مشاوره رساله دکتری بنده را بر عهده دارند به همراه همکارشان آقای دکتر احسان سلطانی، مجموعه‌ای از تحلیل‌های اقتصادی خود را با توجه به رخدادها و وقایعی که در کشور در جریان است، در قالب گزارش هایی آماده و ارائه می‌نمایند. فارغ از نگاه ویژه‌ای که در گزارش‌های تحلیلی ایشان دیده می‌شود؛ این گزارش‌ها می‌توانند به عنوان نمونه‌های خوبی برای تحلیل مسائل عامه برای ما دانشجویان رشته خط مشی عمومی باشد. گزارش هفدهم ایشان را با عنوان «جنگ آمریکا علیه ایران، یا جنگ بر سر نفت؟» که در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر نموده‌اند را با حذف نمودارهای آماری و البته بدون دخل و نظری آورده‌ام.

انواع کالاها از منظر شکست بازار

در اقتصادی با سیستمی بازار محور، موقعیت هایی ممکن است پیش آید که کارایی بازار مختل شود و درنتیجه در چنین مواردی، اقتصاددانان تصدیق کردند که دولت می تواند در اقتصاد مداخله کند. یکی از موارد شکست بازار، عدم توانایی بازار برای تولید کالای عمومی (public) یا کالای جمعی (collective good) است. برای اینکه بتوان کالای جمعی را تعریف نمود، لازم است تا سایر کالاها را از یکدیگر باز شناخت. در اینجا اقتصاددانان از دو معیار برای شناسایی انواع کالا استفاده می کنند.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.