کتابخانه

به نظرم مهم‌ترین دارایی ما انسانها، زمان است و چه خوب که با خواندن کتاب های سودمندتر، زمان خود را برای انجام کارهایی صرف کنیم که دوست داریم؛ لذا از شما عزیزان تقاضا دارم تا اکر کتابی را در حوزه سیاست، خط مشی، اداره امور عمومی و جامعه شناسی ایران مناسب/نامناسب می دانید از این طریق با نام خود معرفی و بررسی نمایید.

 

 

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.